Informationssäkerhetskonsult

28 Aug, 2023 to 27 Aug, 2024

Vår kund som är en statlig myndighet ska samordna och stödja digitaliseringen av offentlig förvaltning och deras uppdrag syftar till att skapa rätt säkerhet och tillit för infrastruktur och tjänster som ska användas av många olika offentliga aktörer.


Vår kund leder många samverkansuppdrag där informationssäkerhet är en grundläggande funktion för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Detta arbetet bedrivs i form av analyser, utforskande utveckling, utveckling av tjänster, utveckling av standarder, samt införande av dessa mer mot förvaltning och produktion.


Stationeringsort: Stockholm eller Sundsvall.

Avtalsperiod: 2023-08-28 - 2024-08-27 + option: 6+6 månader

Omfattning: 75-100%


Ska-krav


-Kompetensnivå 3 (4-8 års erfarenhet).

-Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och säkerhetsarkitektur på övergripande nivå med såväl interna som externa aktörer.

-Dokumenterad erfarenhet av operativt arbete kring komplexa frågeställningar gällande informationssäkerhet – KRTS (Konfidentialitet, Riktighet, Tillgänglighet och Spårbarhet).

-Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av riskanalyser och konsekvensbedömningar samt rapportering kring informationssäkerhet i digitala samverkansprojekt med flera olika parter involverade.

-God kunskap om aktuella standarder (ISO27000-serien) och vägledningar inom informationssäkerhet.

-God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.


Leverantören ska för offererad konsult bifoga ett (1) för denna upphandling relevant referensuppdrag som slutförts maximalt 3 år före sista anbudsdag, hos en kund inom offentlig sektor. Se 2.4 ”Referensuppdrag”, i avropsförfrågan.


Bör-krav


-Flerårig aktuell erfarenhet (senaste 3 åren) av praktiskt arbete med informationssäkerhet utifrån ett myndighetsperspektiv.

-Ha erfarenhet av utformning, granskning och implementation av tekniska IT-säkerhetslösningar och säkerhetsåtgärder i digitala infrastrukturer.

-Ha erfarenhet av dataskydd och säkerhetsskydd samt cybersäkerhet.

-Ha erfarenhet av NIS-förordningen eller totalförsvar.


Återkom till mig senast 31/5 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen,