Databasutvecklare G2 Urologen nr 700, nivå 3-5 - Göteborgs Universitet - GU 2023/1412

1 Sep, 2023 to 1 Sep, 2025

TO DO:

- CV på svenska i word-format - Säkerställ att allt som refereras till i kravmotiveringarna finns med i CV

OBS! Resursens erfarenhet/uppdrag som påvisas i CV skall vara daterade med minst år och månad.

- MOTIVERA SKA-KRAV: Lämna uppgift om vilken information i CV som stöder beskrivningen.

- MOTIVERA BÖR-KRAV: Lämna uppgift om vilken information i CV som stöder beskrivningen.

OBS! Resursernas erfarenhet/uppdrag gällande alla motiveringar av krav skall ha skett inom de senaste 8 åren, alltså tidigast från 2015-06-01 (om inte annat anges i frågan).


ROLL: Databasutvecklare, nivå 3-5

Startdatum: 2023-09-01

Slutdatum: Leveransavtalet ska från undertecknandet gälla för successiv leverans av efterfrågade resurser till 2025-09-01.

Option: 2027-09-01

Option omfattning: Lärosätet skall ha möjlighet att ändra omfattning på uppdrag eller resurs beroende på behov, med tio (10) arbetsdagars framförhållning, d.v.s. ökas eller minskas. Option ytterligare kompetenser: Lärosätet skall ha möjlighet att vid behov utöka med fler resurser inom kompetensområdet för Systemutveckling och systemförvaltning.

Option ytterligare kompetensnivå: Lärosätet skall ha möjlighet att vid behov utöka med resurs med annan kompetensnivå än den som ursprungligen efterfrågas.

STATIONERINGSORT: Resursen skall kunna jobba där lärosätet är beläget. Om det är fördelaktigt och med lärosätet godkännande, finns möjligheten att jobba hemifrån (lärosätet förser inte utrustning/dator).

PRIS TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 20-40% Den totala resursinsatsen varierar över tid under uppdraget. Mer detaljerad fördelning sker utefter tidplan och i samråd med vinnande leverantör


BESKRIVNING:


Detta är avrop för en resurs som kan både drift och utveckling i SQL-server (programmering i VBA för Microsoft Access). Vi har drift av en server (on-prem) där Spinit AB ansvarat för drift och utveckling.


Det vi önskar är en resurs som:

• sköter förekommande drift och utveckling av databasen

• hjälper oss att utveckla nya lösningar

• support till systemförvaltare i organisationen och stötta övriga intern personal


Göteborgs universitet har i projekt G2 utvecklat en databas som används i G2-studien. Denna databas har utvecklats över tid med moduler och tillägg. Vi behöver en resurs som kan strukturera upp och förbättra sökmöjligheter samt hjälpa till med fler moduler. Idag används SQL och VBA i Access.


G2-studien är en undersökning där 40 000 slumpvis utvalda män i Göteborg med omnejd erbjuds att delta. Syftet med studien är att upptäcka prostatacancer i tidigt skede och därigenom minska risken att avlida i prostatacancer. Studien bedrivs vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och är ett samarbete mellan Avdelningarna för urologi och radiologi (röntgen). Mer information om studien hittar du här: http://g2screening.se/


SKA-KRAV och BÖR-KRAV - Vänligen se bilaga