Helsinkiin haetaan kahta Full Stack -osaajaa (Node.js, React, JavaScript, TypeScript, AWS)

Until 31 Dec, 2023
Helsinki, Finland

Aloitus: ennen aloitusta asiantuntijalle tehdään turvaselvitys. Aloitus voi tästä johtuen mennä elokuulle.

Kesto: vuoden loppuun, mutta jatko mahdollinen (pitkä projekti).

Kieli: suomi.

Sijainti: pääosin etänä, mutta asiakas on Helsingissä. Asiakkaan luona pitää käydä noin kerran kuukaudessa. Asiakas ei maksa matkakuluja.


Tehtävään hakiessa tarvitset vähintään kolmen vuoden kokemuksen työelämästä sekä seuraavia osaamisvaatimuksia:

  • Vahva kokemus web-palvelinohjelmistojen toteuttamisesta Node.js-sovellusalustalle.
  • Kyky toteuttaa ratkaisuja Typescriptillä tai JavaScriptillä.
  • Kokemus ohjelmistojen kehittämisestä React.js-kirjastoa hyödyntäen.
  • Taito hyödyntää konttiteknologiaa sovellusten ajoympäristönä, esimerkiksi Dockerin avulla.
  • Kokemus relaatiotietokannoista, kuten PostgreSQLista, Oraclesta tai vastaavista.


Arvostamme myös seuraavaa kokemusta, joka luetaan eduksi:

  • Kyky toteuttaa REST/JSON- ja SOAP/XML-rajapintoja.
  • Kokemus yksikkötestien luomisesta, esimerkiksi Mochan tai JUnitin avulla.
  • Tuntemus automaattisesta toiminnallisesta testauksesta, kuten Robot Frameworkista tai vastaavasta.
  • Kokemus Amazon Web Services -palveluiden hyödyntämisestä sovellusten ajoympäristönä.
  • Saavutettavuuskokemus.