Projektledare Breddinförande Cosmic, nivå 4 - Region Dalarna (ADDA) - RS 2023/889

12 Jun, 2023 to 31 Dec, 2024

TO DO:

- CV på svenska i word-format - Säkerställ att allt som refereras till i kravmotiveringarna finns med i CV

- MOTIVERA SKA-KRAV: Lämna uppgift om vilken information i CV som stöder beskrivningen.

- MOTIVERA BÖR-KRAV: Lämna uppgift om vilken information i CV som stöder beskrivningen.

- REFERENSUPPRAG + REFERENS: Leverantören ska redovisa ett (1) referensuppdrag för offererad konsult som ska vara av liknande karaktär enligt denna avropsförfrågan och ej vara äldre än tre (3) år räknat från anbudstidens utgång. Följande information ska redovisas:

• beskrivning av uppdraget

• tidsperiod då uppdraget utfördes

• kontaktuppgifter till referensperson (uppdragsgivare)


ROLL: Projektledare, nivå 4

Startdatum: 2023-06-12

Slutdatum: 2024-12-31

Option: 2025-03-31

STATIONERINGSORT: Genomförandet av uppdraget bör primärt ske i Region Dalarnas lokaler i Falun. Distansarbete är möjligt enligt överenskommelse.

PRIS TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Uppdraget innebär följande arbetsgifter (exempel, ytterligare kan tillkomma):

• Leda och koordinera förberedelsearbete och införande i regionens verksamheter

• Löpande arbete med planering och genomförande av möten och workshops, uppföljning och dokumentation etc.

• Stödja verksamheternas införandeledare och chefer

• Delta i relevanta Sussa-gemensamma och regionala forum


SKA-KRAV:


1. Offererad konsult ska ha erfarenhet av att leda minst ett (1) uppdrag och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård.

2. Offererad konsult ska ha genomfört minst ett (1) uppdrag där förberedelser och/eller genomförande av införande av vårdinformationsstöd eller andra digitala verktyg har ingått.

3. Offererad konsult ska ha genomfört minst ett (1) uppdrag där uppdraget varit att omsätta planeringsunderlag/strategier till handlingsplaner med konkreta aktiviteter. Leverantören ska till anbudet bifoga redovisning som styrker att kravet uppfylls

4. Leverantören ska redovisa ett (1) referensuppdrag för offererad konsult som ska vara av liknande karaktär enligt denna avropsförfrågan och ej vara äldre än tre (3) år räknat från anbudstidens utgång. Följande information ska redovisas: • beskrivning av uppdraget • tidsperiod då uppdraget utfördes • kontaktuppgifter till referensperson (uppdragsgivare)

5. avsatt tid för intervju den 2023-06-02.


BÖR-KRAV:


1. Offererad konsult bör ha erfarenhet från liknande uppdrag i Region Dalarna eller annan region.

2. Offererad konsult bör ha kunskap om vårdinformationsstödet Cosmic.

3. Offererad konsult bör ha erfarenhet av arbete inom Sussa samverkan eller liknande samverkan.