Systemutvecklare .NET, Nivå 4, SCB i Örebro

1 May, 2023 to 30 Apr, 2025
Örebro, Sverige

Sammanfattning

Vi söker en systemutvecklare för uppdrag på SCB i Örebro.


Uppdragsbeskrivning

SCB avser förstärka ett existerande team som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av SCB.s webbinsamlingsverktyg samt nyutveckling av en ny s.k. objektsplattform för direktinsamling via olika insamlingskanaler, däribland webbinsamling. Teamets arbete utgör en väsentlig del i realiseringen av SCB:s målbild 2023-2024.

 

Arbetsprocessen för en systemutvecklare på SCB innebär:

•Fokus på förvaltnings och utvecklingsinsatser i både frontend och backend

•Ett nära samarbete med både kravexperter, objektsspecialister och testansvariga. Fokus i utvecklarrollen är på utveckling och förvaltning men med inslag av både krav- och testarbete.

•Prioriteringar baseras på användarnas behov, beställande projekts kravunderlag samt utifrån tekniska och it-säkerhetsmässiga behov.

Problemlösning/support till användare i mer komplexa supportärenden (där kvalificerad utvecklarkompetens krävs och 1:a linjens support inte kan lösa uppkommet problem).

 

Krav (Nivå 4, erhålls normalt efter 8år+)

  • IT-utveckling i Microsoftmiljö såsom .NET.
  • Systemutveckling i C# och arbete i Winforms.
  • Arbete i SQL Server samt versionshantering t.ex. med .GIT s
  • Flera års arbete med utveckling i .NET MVC, HTML/CSS/Javascript, RESTful web API.
  • Kunskap och erfarenhet av webramverk som React och Typescript.
  • Kunskap och mångårig erfarenhet av agila metoder o arbetssätt.
  • God vana att arbeta enligt SCRUM samt vana av teamledande positioner inom SCRUM.
  • God vana av arbete i Azure DevOps.


Meriterande

  • Meriterande är någon form av certifiering inom SCRUM (för att kunna spela en aktiv roll i teamets scrumrutiner).
  • Meriterande är även en förståelse för processen att samla in data via webb och även erfarenhet av att förvalta IT-stöd för webbenkäter/webbinsamling.


Övrigt

SCBs lokaler i Örebro är huvudarbetsplats som regel dvs ca 3 dagar per vecka.


OBS kort ansökningstid, SÖK SENAST 19/3