Kurslärare - Testledare

Innehåll

Kursens syfte är att den studerande ska ha god kännedom om och förstå syftet med test och kvalitetssäkring av IoT-system. Kursens mål är att den studerande ska kunna utföra test och kvalitetssäkring av IoT-system.


Utbildningsmoment

- Riskanalys av utvecklingsprojekt

- Testplanering utifrån krav

- Testmetoder som enhetstest, regressionstest, end-to-end test m.fl.

- Verktyg för test och kvalitetssäkring · Felsökning av IoT-system


ANTAL TIMMAR: 45

STATIONERING: Stockholm

START: v. 18


Vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se för mer information