Projektledare, nivå 4 - AB Gotlandshem

11 Apr, 2023 to 20 Sep, 2023
623 66 Gotland, Sverige

ROLL: Projektledare, nivå 4

Startdatum: 11 april 2023 (Senast 2 maj 2023)

Slutdatum: 2023-09-20

OPTION: 2024-01-31

PRIS.TAK: 970sek

STATIONERINGSORT: största del jobbar från GotlandsHems lokaler i Visby och behöver vara närvarande varje vecka.

OMFATTNING: 75-100%, med en sammanhängande semester på fyra veckor i juli eller augusti.


BESKRIVNING:


Uppdraget avser förstärkning av befintligt projektledningsteam (avdelning Projektkontor) och arbetet kommer att utföras i nära samarbete med andra avdelningar, främst avdelningarna Fastighetsavdelningen, Bostadsservice och Kundservice.


Rollen innebär att leda och ansvara för i tid och omfattning avgränsat projekt eller delprojekt. I uppdraget kommer konsulten att arbeta i projektteam. Uppdraget ställer också krav på att konsulten självständigt kan utföra sina arbetsuppgifter och ställer också stora krav på initiativförmåga. Projektledaren förväntas arbetsleda både konsulter och medarbetare.


Konsulten ska ha erfarenhet och kompetens för att strukturerat leda projekt och förväntas kunna:

- Utarbeta projektmål, budget och tidplaner

- Operativ ledning av projektets deltagare, exempelvis kommunikatörer

- Fördelning och prioritering av resurser och arbete

- Leda arbetet och stödja administrativt med driftsättning av fastighetssystem och hemsida

- Uppföljning och rapportering

- Planera och strukturerat genomföra driftsättning

- Planera och strukturerat genomföra överlämning till förvaltningsorganisation

- Dialog med och samordning av leverantörer, användare och andra intressenter


SKA-KRAV:


1. Nivå 4 • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området • Erfarenhet – har som konsult deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp • Självständighet – mycket stor

2. arbetat med att projektleda digitaliseringsprojekt i minst fem år

3. erfarenhet av att leda minst tre driftsättningar av verksamhetskritiska system

4. erfarenhet från att leda driftsättning av integrationer

5. erfarenhet från att leda driftsättning där datakonvertering från tidigare system ingår

6. erfarenhet från Sveriges allmännytta, kommunal verksamhet och/eller offentlig förvaltning

7. Akademisk examen inom IT, teknik, verksamhetsutveckling, projektledning eller YH/KY-utbildning inom motsvarande som GotlandsHem anser relevant för arbetet.

8. Konsulten ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift.

9. Konsulten ska behärska det engelska språket väl i både tal och skrift.


BÖR-KRAV:


1. Erbjuden konsult bör ha erfarenhet från att leda arbete kring lansering av hemsida

2. Erbjuden konsult bör ha erfarenhet från testledning

3. Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av fastighetssystem

4. Erbjuden konsult bör ha erfarenhet från Sveriges allmännytta eller fastighetsbranschen

5. Erbjuden konsult bör ha certifiering inom projektledning ex. PMP, PRINCE2 eller PMI


TO DO

- CV på svenska i word-format: som visar att konsulten uppfyller ställda krav och utvärderingskriterier. Beställaren har rätten att ge 0 poäng på en delfråga som inte anses styrka sitt svar med CV och/eller referenser.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: JA! Konsulten ska ha erfarenhet av minst tre (3) liknande uppdrag. Detta ska vid behov styrkas genom att lämna en beskrivning av ett (1) motsvarande uppdrag i en bilaga. Följande uppgifter ska framgå:

- Beskrivning av referensuppdrag

- Uppdragsgivare

- Kontaktperson hos uppdragsgivare

- Telefonnummer till kontaktperson

- E-postadress till kontaktperson

För att kontrollera att angivna uppgifter är korrekta kan referenten komma att kontaktas via e-post eller telefon. Referenten ska vara vidtalad.


*Vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se