Teknisk Projektledare, nivå 4 - Botkyrka kommun (ADDA) - KS/2023:00208

11 Apr, 2023 to 11 Apr, 2024
Stockholm, Sverige

ROLL: Teknisk Projektledare, nivå 4

Startdatum: 2023-04-11 senast 2023-04-30

Slutdatum: 2024-04-11

OPTION: 2025-01-11

PRIS.TAK: 970sek

STATIONERINGSORT: Hybrid. Tumba/distans.

OMFATTNING: 75-100%


BESKRIVNING:


Botkyrka kommun planerar för en rad upphandlingar av tjänster för IT-infrastruktur under kommande år och söker en teknisk projektledare som kan leda förändringsprojekt för att implementera de nya tjänsterna. Exempel på projekt som pågår och planeras framåt är:

• ny leverantör av kommunikation som tjänst, med fokus på nätverk

• Upphandling och implementation av IAM-tjänst

• Upphandling och implementation av serverdrift och data-lagring (storage) som tjänst Uppdragets fokus är att leda utvecklings- och implementationsprojekt i Botkyrka kommun.


Det innebär bland annat att:

- Projektleda större implementationsprojekt som påverkar många av kommunens verksamheter

- Arbeta och samverka med de leverantörer som ansvarar för system- och/eller tjänsteinföranden

- Arbeta i enlighet med Botkyrkas projekt- och portföljmodell


SKA-KRAV:


1. Erfarenhet av att projektlett minst två systeminförandeprojekt i kommunal verksamhet med en omfattning på minst 6 månader per projekt - bifoga referensuppdrag på detta.

2. Erfarenhet av att ha deltagit i upphandling av IT tjänster och sourcing enligt LoU


BÖR-KRAV:


1. Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av att ha arbetet inom Botkyrka kommun

2. Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av att ha varit på båda sidor av en upphandling inom IT-leverans


TO DO

- CV på svenska i word-format: som visar att konsulten uppfyller ställda krav och utvärderingskriterier. Beställaren har rätten att ge 0 poäng på en delfråga som inte anses styrka sitt svar med CV och/eller referenser.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: JA! Konsulten ska ha erfarenhet av ett liknande uppdrag. Bifoga en beskrivning av ett motsvarande uppdrag. Följande uppgifter ska framgå:

- Erfarenhet av att projektleda minst två systeminförandeprojekt i kommunal verksamhet med en omfattning på minst 6 mån per projekt.

- Beskrivning av referensuppdrag

- Uppdragsgivare

- Kontaktperson hos uppdragsgivare

- Telefonnummer till kontaktperson

- E-postadress till kontaktperson

För att kontrollera att angivna uppgifter är korrekta kan referenten komma att kontaktas via e-post eller telefon. Referenten ska vara vidtalad.


*vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se