Kravanalytiker, nivå 4-5 - Eskilstuna kommun (ADDA)

3 Apr, 2023 to 31 Oct, 2023
Stockholm, Sverige

*OBS: KORT SVARSTID*


ROLL: Kravanalytiker

Startdatum: senast 2023-04-03

Slutdatum: 2023-10-31

OPTION: 2024-04-30

STATIONERINGSORT: Hybrid. Eskilstuna/distans. Alla referensgruppsmöten ska ske på plats och allt analysarbete som krävs tillsammans med resurser i Eskilstuna kommun samt från de övriga kommunerna i länet, behöver ske på plats om det mötena är längre än 120 minuter. Eventuella leverantörsdialoger sker på plats.

OMFATTNING: (1) resurskonsult till ca 100 timmars kravarbete under 6 månader för utförande av beskrivet uppdrag. Tidplanen är att konsulten ska arbeta 70 timmar under april till juni och 30 timmar augusti till oktober.


BESKRIVNING:


Eskilstuna kommun söker en kravanalytiker till framtagande av upphandlingskrav för att kunna upphandla ett länsgemensamt system avseende socialtjänst, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Upphandlingen av verksamhetssystemet omfattar nio (9) kommuner. Målet är att länets kommuner enas om gemensamma krav och förväntningar på ett digitalt stödsystem.


Uppdraget innefattar att leda kravanalysarbetet för att få fram en gemensam kravbild som länets kommuner ska kunna enas om. Konsulten ska endast var delaktig under framtagande av kravanalys och av kommun-gemensamma krav, i detta arbeta ingår inte upphandlingsarbetet. Kraven ska omfatta krav utifrån användarens behov inom de gemensamma processerna inom socialtjänst, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Kravspecifikationen ska därför basera sig på kommunens verksamhet, processer, nuvarande system och funktionella krav. Konsulten ska planerna, leda och följa upp kravarbetet och även utföra det operativa arbetet med att sammanställa och bygga nödvändig dokumentation.


I uppdraget kommer konsulten att leda och arbeta i team men uppdraget ställer också krav på att konsulten självständigt kan utföra sina arbetsuppgifter samt ställer krav på konsultens initiativförmåga. Konsulten ska ha god förmåga att översätta verksamhetens behov till systemkrav. Vid genomförandet av kravanalysen ska konsulten använda sig av etablerade modeller och metoder för kravanalys I detta arbete kommer vi att hålla workshops för de delaktiga kommunerna. Konsulten ska också ha förmåga att vid insamling av krav anpassa metodik i förhållande till situationen. Konsultens uppdrag ska leda till framtagande av: funktionella och icke funktionella krav inklusive servicenivåer.


SKA-KRAV:


1. ska ha kunskap om lagstiftningen om offentlig upphandling

2. behärska det svenska språket väl i både tal och skrift.

3. arbetat med upphandling vårdsystem.

4. erfarenhet av upphandling i kommunal verksamhet och från större kommunal verksamhet.

5. erfarenhet av att leda och genomföra arbetsmöten med större grupper med olika kompetensprofiler.

6. konsulten ska ha förståelse för de administrativa processerna i kommunerna.

7. konsulten ska ha erfarenhet av kravmetodik, förstudier och kravanalys i syfte att fånga, sortera, definiera, dokumentera och prioritera krav.

8. konsulten ska ha erfarenhet av att skapa nödvändig dokumentation, såsom till exempel processkartor, användningsfall.


TO DO

- CV på svenska i word-format: som visar att konsulten uppfyller ställda krav och utvärderingskriterier. Beställaren har rätten att ge 0 poäng på en delfråga som inte anses styrka sitt svar med CV och/eller referenser.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: JA! Konsulten ska ha erfarenhet av ett (1) liknande uppdrag från socialtjänst samt vård- och omsorg. Detta ska styrkas genom att avropsgivaren till avropssvaret lämnar en beskrivning av ett (1) motsvarande uppdrag i en bilaga. Följande uppgifter ska framgå:

- Beskrivning av referensuppdrag

- Uppdragsgivare

- Kontaktperson hos uppdragsgivare

- Telefonnummer till kontaktperson

- E-postadress till kontaktperson 5 (7)

För att kontrollera att angivna uppgifter är korrekta kan referenten komma att kontaktas via e-post eller telefon. Referenten ska vara vidtalad.


*Vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se