Strategisk inköpare

From 1 Apr, 2023 without end date
Örebro län, Sverige

Som strategisk inköpare arbetar du med projektinköp och entreprenadupphandlingar. Du är sakkunnig i inköps- och avtalsfrågor mot övriga avdelningar, du genomför avtalsförhandlingar samt arbetar med kostnadsuppföljningar. Som strategisk inköpare handlägger du även löpande inköpsärenden, är kontaktperson mot leverantörer och produktgrupper samt deltar i det dagliga arbetet på inköpsavdelningen.