Dataskyddsspecialist - Sundsvalls kommun

17 Apr, 2023 to 31 Dec, 2023

TO DO

- CV på svenska i word-format: som visar att konsulten uppfyller ställda krav och utvärderingskriterier. Beställaren har rätten att ge 0 poäng på en delfråga som inte anses styrka sitt svar med CV och/eller referenser.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENS: Två exempel på uppdrag/anställningar (inkl. referenspersoner som vi kan kontakta) som offererad konsult bedrivit/haft som liknar detta uppdrag med beskrivning över vilka delar offererad konsult bidrog i inom uppdraget.

o En beskrivning över de kompetenser som finns som stöd till offererad resurs vid behov, samt hur ni avser att arbeta för att ge relevant stöd vid behov.


ROLL: Dataskyddsspecialist

Startdatum: 2023-04-17

Slutdatum: 2023-12-31

OPTION: Som mest får förlängningen omfatta 50% av avtalsvärdet.

PRIS.TAK: Enligt ök

STATIONERINGSORT: Hybrid. Sundsvall/Distans.

OMFATTNING: 75%


BESKRIVNING:


Sundsvalls kommun har påbörjat ett arbete med att bygga en dataskyddsfunktion för att undvika personberoendet som ett enskilt Dataskyddsombud innebär. Dataskyddsfunktionen består av Dataskyddsombudet samt kompetenser inom dataskydd och informationssäkerhet. Först och främst under rekryteringsperioden, ca 6 månader, efterfrågas nu främst ett operativt stöd inom dataskydd. Dataskyddsfunktionen arbetar mot Sundsvall, Ånge och Timrå kommuner där basen är Sundsvalls kommun.


För att stötta i detta arbete söker vi nu en senior dataskyddsspecialist med relevant erfarenhet som inte tvekar att arbeta operativt. Uppdraget kan även innefatta arbetsuppgifter som handlar om att leda aktiviteter inom området. Erfarenhet från projektledning är därför meriterande.


Som person ser man till teamets och uppdragets bästa, men vågar också driva frågor som man ser kräver förändring. Man håller sig uppdaterad inom sitt område och delar med sig av sina kunskaper. Det personliga ledarskapet bygger på eget driv som man tydligt förmedlar, samtidigt som man är lyhörd för andra. Detta är inte ett uppdrag som det kan sättas ett fast pris för, därför söker vi en partner att jobba med under en given tid. Där tiden kan gå upp och ned under uppdraget men där vi behöver minst en 75% resurs totalt över tid.


Vi kommer sedan att över tid kunna justera detta uppåt och nedåt i nära dialog.


Vi har även förståelse för att området dataskydd är brett och att en konsult inte kan täcka samtliga områden, därför kan konsulten även stöttas upp av andra personer kring enskilda aktiviteter under uppdragets gång efter överenskommelse.


SKA-KRAV:


1. Konsulten ska ha flerårig erfarenhet av att jobbat med dataskydd

2. Konsulten ska sitta på plats i Sundsvalls kommunhus under 100% av tiden under förutsättning att inget annat överenskommits

3. Konsulten ska kunna ta samtliga möten på plats i Sundsvalls kommuns lokaler.

4. Samtliga resekostnader mm ska ingå i offererat timpris

5. Ska kunna inleda arbetet på minst 75% den 2023-05-08

6. Ange datum för när resursen kan påbörja uppdraget

- Samtliga ska-krav styrks med CVBÖR-KRAV:


1. Erfarenhet från projektledning är därför meriterande.

2. kan påbörja uppdraget på 25 % redan 2023- 04-17 för att sedan öka till 75% senast 2023-05-08