DL: Systemutvecklare, nivå 3-4 - SCB - A2023/1062

3 Apr, 2023 to 2 Apr, 2025
Örebro, Sverige

TO DO

- CV på svenska i word-format: som visar att konsulten uppfyller ställda krav och utvärderingskriterier. Beställaren har rätten att ge 0 poäng på en delfråga som inte anses styrka sitt svar med CV och/eller referenser.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENSUUPDRAG: Redovisade konsulter ska till övervägande del ha arbetat som systemutvecklare med nedan beskrivna arbetsuppgifter de senaste tre (3) åren räknat från annonseringsdag.

• I rollen som systemutvecklare ha god erfarenhet av utveckling i Microsoftmiljö

• I rollen som systemutvecklare utifrån framtagna krav arbetat med detaljering av krav, anpassning till IT-arkitektur, databasdesign, självständig utveckling, testning samt implementering av funktioner som till exempel: sökfunktioner, integrationer med andra system • I rollen som systemutvecklare ha skapat systembeskrivningar utifrån beställarens krav

Under tiden som systemutvecklare ska konsulten ha arbetat med följande språk, metoder, verktyg och ramverk: • C# • MS Visual Studio • SQL • Versionshantering (GIT) • .NET • Scrum


ROLL: Systemutvecklare, nivå 3-4

Startdatum: 2023-04-03

Slutdatum: 2025-04-02

OPTION: Ja, om återstående frågor kvarstår.

PRIS.TAK: Fri prissättning

STATIONERINGSORT: Hybrid. Örebro är huvudarbetsplats som regel dvs ca 3 dagar per vecka

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


SCB söker förstärkning till ett utvecklarteam på IT-avdelningen i Örebro. Uppdraget är att bidra i teamets utvecklings- och förvaltningsarbete av några olika system som stöttar den viktiga statistikproduktionen och analysen av arbetsmarknadsstatistik och utbildningsstatistik.


Teamets arbetsuppgifter har en stark tonvikt inom databasområdet så en bakgrund som databasutvecklare är önskvärd.


IT-arbete på SCB sker teambaserat, där arbete utförs både i grupp och enskilt och metoderna är Scrum, Kanban eller en kombination av båda.


Beskrivning: • arbeta med krav, utveckling och test men med tonvikt på utveckling jobba med utvecklingsarbete både i front- och backend, där du arbetar med vidareutveckling och förvaltning i befintliga system • • arbeta i ett team i nära samarbete med slutanvändare och kravställare tillsammans med teamet arbeta främst med system för statistikproduktion och analys på IT-sektionen för Statistik & Analys.


SKA-KRAV:


1. Mycket goda kunskaper inom MS SQL Server utveckling

2. SSIS

3. MS Visual Studio

4. C#.Net

5. Windows Forms

6. Källkodshantering (med GIT)

7. Bifogat referensuppdrag som uppfyller kriterierna.


BÖR-KRAV:


1. Azure DevOps

2. API:er

3. Asp.NET MVC

4. jQuery

5. SSRS/Power BI

6. VB.net

7. HTML/Javascript/CSS


MVH Elia Frank

elia.frank@castra.se