Teknisk testare

12 Apr, 2023 to 31 Oct, 2023
Stockholm, Sverige

Implementerar av ett nytt bokningssystem och teamet som konfigurerar systemet behöver nu förstärkning av en teknisk testare. Bokningssystemet innehåller alla kundens produkter, priser och utbud i form av tidtabeller och avgångar. Teamet består idag av åtta personer som designar och konfigurerar samt en person som jobbar med tekniska tester.


I rollen som Teknisk testare ansvarar du för att skapa automatiska tester för de delar teamet konfigurerar samt säkerställa att redan utvecklade tester löpande uppdateras efter behov när ny funktionalitet eller nya affärsregler påverkar.


Arbetet behöver göras i nära samarbete med teamet, produktägare samt andra utvecklingsteam. I rollen kan även konfiguration av bokningssystemet ingå, detta görs både manuellt i gränssnitt samt via API:er.


Personen vi söker behöver vara kommunikativ, driven, nyfiken och vilja vara med och skapa nya arbetssätt för teamet.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:


Bygga automatiska tester för det teamet konfigurerar


Ansvara för releasehantering av ny funktionalitet i bokningssystemet


Hjälpa till med kopiering av data mellan olika miljöer i bokningssystemet


Hjälpa till i skapandet av nya arbetssätt för teamet kopplat till dessa delar
Erfarenhet/kompetens:


Erfarenhet av API-tester med Java som programmeringsspråk


Cucumber ramverk


Azure pipelines eller liknande CI verktyg


Automatiska tester


Agila arbetssätt, gärna SAFe


SaaS


Kommunikativ & vilja att lära andra