Interim Quality Manager

27 Mar, 2023 to 31 Dec, 2023
Stockholm, Sverige

TRINT söker en interim kvalitetsspecialist till en av våra kunder inom Clean Tech sektorn. I rollen är man ansvarig för att utveckla kvalitetsarbetet och ledningssystemen samt att hantera och leda arbetet med att åtgärda eventuella avvikelser.


Ansvar och Arbetsuppgifter

- Utveckla ledningssystem för ISO9001 och ISO14001

- Verka för att kvalitets- och miljöledningssystemen ska bli en integrerad del av verksamheten

- Driva mötesforum kopplat till kvalitetsarbetet

- Planera interna och externa revisioner

- Följa upp och säkerställa att eventuella avvikelser hanteras

- Leda arbetet med att införa ISO45001


Önskad profil

- Gedigen erfarenhet av implementering av ISO 9001 och 14001

- Erfarenhet av förändringsarbete och projektledning

- Erfarenhet av att samverka med ledningsgrupper


Detaljer kring uppdraget

Uppdragsstart: ASAP

Omfattning: 20-30% av en heltid

Uppdragslängd: +6 månader