Konsultstöd för pm3, nivå 5 - Region Örebro Län (ADDA)

18 Apr, 2023 to 31 Dec, 2024
Örebro län, Sverige

TO DO:

- CV på svenska i word-format - Säkerställ att allt som refereras till i kravmotiveringarna finns med i CV

- MOTIVERA SKA-KRAV

- REFERENS + REFERENSUPPDRAG: Konsulten ska ha lett minst tre olika uppdrag i syfte att tillämpa och aktivera pm3 inom större offentlig organisation såsom region eller kommun under de senaste 3 åren. Detta styrks genom att ramavtalsleverantören till anbudet bifogar en beskrivning av motsvarande uppdrag. Följande uppgifter ska framgå: • Beskrivning av referensuppdrag • Uppdragsgivare • Kontaktperson hos uppdragsgivare • Telefonnummer till kontaktperson • E-postadress till kontaktperso


ROLL: Kravanalytiker, nivå 5

Startdatum: 2023-04-18

Slutdatum: 2024-12-31

Option:

STATIONERINGSORT: Hybrid. Fysiskt i Region Örebro läns lokaler och digitalt

PRIS TAK: Fri prissättning

OMFATTNING: Resursuppdrag


BESKRIVNING:


Region Örebro län önskar ta nästa utvecklingssteg i sin styr- och samverkansstruktur baserad på pm3. Som en del av arbetet ingår att aktivera ett antal nya objekt samt se över integrationen med övriga styrsystem. Regionen vill basera arbetet på en modern tillämpning av pm3 vilket definieras som hur modellen utvecklats under de senaste tre åren.


Konsulten ska leda, styra och genomföra arbetet med aktiveringen av de nya objekten och integrationen med övriga styrsystem tillsammans med berörda resurser inom Region Örebro län. Beräknat behov är ca 1 st konsulttjänst totalt under hela kontraktstiden.


Behovet av konsultstöd kommer dock att variera över tid. Bemanning och ersättning görs löpande upp mellan Region Örebro län och vald leverantör. Konsultens arbete ska påbörjas i samband med planerad avtalsstart 2023-04-18.


SKA-KRAV:


1. Konsulten ska uppfylla krav för rollen som nivå 5.

2. Konsulten ska ha erfarenhet av utbildning och workshopledning inom pm3

3. Konsulten ska ha erfarenhet av integration mellan pm3 och andra styrsystem såsom ekonomistyrning och resursstyrning.

4. Konsulten ska vara certifierad inom pm3

5. Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet av olika införanden av modellen pm3

6. Konsulten ska ha erfarenhet av de senaste 3 årens utveckling av pm3

7. Konsulten ska ha utbildat olika målgrupper i modellen pm3

8. Konsulten ska kunna påbörja uppdraget i samband med avtalsstart

9. Konsulten ska ha lett minst tre olika uppdrag i syfte att tillämpa och aktivera pm3 inom större offentlig organisation såsom region eller kommun under de senaste 3 åren. Detta styrks genom att ramavtalsleverantören till anbudet bifogar en beskrivning av motsvarande uppdrag. Följande uppgifter ska framgå: • Beskrivning av referensuppdrag • Uppdragsgivare • Kontaktperson hos uppdragsgivare • Telefonnummer till kontaktperson • E-postadress till kontaktperso


Elia Frank

elia.frank@castra.se