Testledare till kund i Södra Stockholm (mestadels distans)

1 Feb, 2023 to 31 Jul, 2023

Vår kund inom offentlig sektor söker en erfaren testledare för att driva och koordinera testarbetet i samband med införande av ett nytt verksamhetssystem.


Rollen kommer att innefatta:

- Planering av acceptanstestperiod vilket innebär att skapa testschema så att det blir ett bra och effektivt flöde för testdeltagarna från myndighet och utförare

- Skapa testprotokoll för de krav som inte ingår i verksamhetens processer (finns många, ex. tekniska krav, integrationer etc.)

- Hinna följa upp de avvikelser som kommer upp tillsammans med testdeltagare och leverantören

- Fylla i protokollen digitalt/dokumentation

- Dagliga möten med leverantören gällande avvikelser och frågor

- Svara och fånga upp frågor som kommer från verksamheten

När det gäller testledare så behöver den personen sätta sig in i de planer och rutiner som vi har skapat, vilket är ett stort arbete. Testledaren behöver tänka ut ett bra sätt att hantera hela testflödet.


Vi söker:

- erfaren testledare som är van vid att driva och koordinera testarbete

- meriterande med erfarenhet från offentlig sektor


Period: Februari - Juni

Omfattning: 50%

Arbetet kan utföras till stor del på distans men specifika möten kan komma att behöva utföras på plats.


Vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se