Systemtekniker, nivå 4 - Region Dalarna (ADDA)

27 Feb, 2023 to 31 Dec, 2023
Falun, Sverige

Systemtekniker

Startdatum: Omgående efter avtal

Slutdatum: 2023-12-31

Option: 2025-06-30

STATIONERINGSORT: Falun eller enligt önskemål

PRIS.TAK: 951sek

OMFATTNING: 75-100%


BESKRIVNING:

Vi behöver en (1) systemtekniker/applikationstekniker till vårt team inom förvaltningen av vårdinformationssystem. Teamet arbetar bland annat med Region Dalarnas huvudjournalsystem och närliggande system. Flera av dessa system har krav på hög tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, vilket i sin tur ställer krav på IT-förvaltningen av dessa system.


I rollen som systemtekniker/applikationstekniker inom vårdinformationssystem kommer du arbeta inom ett större förvaltningsobjekt. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat 3:e linjens drift med avancerad IT-teknisk felsökning, systemdokumentation, införandearbete, avvecklingsarbete och systemtestning. Arbetet består både av planerad förvaltning samt att hantera och lösa inkomna incidenter. Planering och samarbete tillsammans med såväl teamet som andra tvärfunktionella funktioner är en framgångsfaktor för den stabila IT-miljön. I uppdraget kommer du ha nära kontakt och samverka med leverantörer, verksamhetsnära systemförvaltare, förvaltningsledare-IT, ITIL Managers, interna IT-supporten med flera.


I arbetet ingår regelbunden systemuppdatering utanför ordinarie arbetstid, cirka en gång per månad. Placeringsort för tjänsten är Falun.


SKA-KRAV:

1. Ska ha minst tre (3) års erfarenhet av applikations-förvaltning och IT-drift

2. ska ha genomfört minst två (2) uppdrag där arbete med applikationsförvaltning och IT-drift har ingått.

3. ska ha genomfört minst två (2) uppdrag där arbete med förändringshantering i IT-miljöer har ingått.


BÖR-KRAV:

1. ha erfarenhet från arbete av applikationsförvaltning och IT-drift inom större organisation eller offentlig verksamhet.

2. Erfarenhet av systemintegration

3. ha utbildning eller erfarenhet av för tjänsten relevant lagstiftning som t.ex. personuppgiftslagen (PUL), patientdatalagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

4. ha utbildning eller erfarenhet av ITIL eller annat IT-ramverk.

5. ha erfarenhet av programvaran Take Care från leverantören CGM, utifrån ett driftperspektiv.


TO DO

- CV på svenska i word-format: som visar att konsulten uppfyller ställda krav och utvärderingskriterier.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENS: ska redovisa ett (1) referensuppdrag för offererad konsult som ska vara av liknande karaktär enligt denna avropsförfrågan och ej vara äldre än tre (3) år räknat från anbudstidens utgång. Följande information ska redovisas: • beskrivning av uppdraget • tidsperiod då uppdraget utfördes • kontaktuppgifter till referensperson (uppdragsgivare)


Önskar nedan information om kandidaterna som presenteras:

  1. När är konsulten tillgänglig? Kan konsult påbörja uppdraget enligt förfrågan?
  2. Kan konsult utföra uppdraget på plats/distans enligt förfrågan?
  3. Är konsulten anställd på Castra eller en UK/UL?


Vid frågor eller intresse kontakta Partneransvarig Castra Väst via mejl. Emma.lembratt@castra.se