Vi söker en testare till vår kund inom lantbruket

13 Feb, 2023 to 30 Apr, 2023
Stockholm, Sverige

Vi söker en konsult som kan hjälpa vår kund att definiera och implementera en testprocess i ett agilt kontext. Ett stort plus, men inte nödvändigt, är om personen har erfarenhet av att testa BI/ML-lösningar.


Optimalt för kunden är om konsulten t.ex. jobbade heltid 1 mån definiera och implementera för att sedan finnas tillgänglig i x månader på x procent för att hjälpa till med finjustering.