Vår ramavtalskund söker Devops-utvecklare

1 Feb, 2023 to 31 Dec, 2023
Stockholm, Sverige

Beskrivning av uppdraget

Kunden har beslutat om en satsning för ökat fokus när det

gäller DevOps, såväl tekniskt som process och arbetssätt. En rekrytering

pågår för att ta in en person som kan ta ett helhetsansvar för detta område på

FI. Detta uppdrag är dels för att täcka rollen genom konsulthjälp fram tills

en intern person har börjat och sedan fortsätta i mindre skala som expertstöd

inom detta område.

I uppdraget ingår att ta produktägarskapet för teamet som ansvarar för detta.

I detta ansvar ingår plattformen Azure DevOps, gemensamma verktyg inom

systemutveckling samt vår process för systemutveckling och DevOps på

myndigheten.

Rollen är såväl strategisk som operativ, dvs i uppdraget ingår både att sätta

övergripande strategi kring hur Kunden ska arbeta inom detta område samt att

sedan skapa planer och stödja teamen operativt i eventuella förändringar

genom att kunna delta i teamet och hjälpa dem hands on att implementera

saker såsom CI/CD-pipelines, uppdaterade arbetssätt och processer etc.

För detta söker vi därför en erfaren systemutvecklare/DevOps-utvecklare

med tidigare erfarenhet att leda liknande initiativ och med goda möjligheter

att arbeta hands on inom detta område och dessa plattformar.