Systemutvecklare Java

17 Apr, 2023 to 31 Dec, 2023

Vår kund CSN söker Systemutvecklare Java.


CSN:s har behov av att förstärka projektet OSS (Omställningsstudiestöd) med en till två Seniora Systemutvecklare Java med hög kompetens och lång erfarenhet.


Projekten kommer att använda ett agilt arbetssätt, Scrum /Kanban.


Uppdraget kommer att innebära kompetensöverföring till CSN:s personal.


Ska-krav:

ha erfarenhet av att arbetat som Systemutvecklare i minst 10 år,

ha erfarenhet av att ha jobbat agilt (Scrum, Kanban),

ha erfarenhet av att varit Systemutvecklare i minst 3 år inom IT-organisationer och/eller myndigheter (med minst 100 anställda) under det senaste 7 åren,

kunna tala och skriva flytande svenska.

Leverantören ska som bevis på att ovanstående krav är uppfyllda tydliggöra detta i konsultprofilen/CV på svenska.


Bör-krav:

Konsulten bör kunna vara på plats på CSN HK i Sundsvall minst 3 dagar per vecka.

Konsulten bör ha erfarenhet av automatisering med hjälp av Jenkins.

Konsulten bör ha erfarenhet av att ta fram riktlinjer och standarder avseende referensapplikationer.

Konsulten bör ha erfarenhet av att leda och driva arbete i uppdrag som Lead developer, uppdragsledare eller liknande.

Konsulten bör ha erfarenhet av att ha arbetat med Spring Boot.

Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med Angular.

Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med RabbitMQ.

Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med JPA.

Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med containerplattformen OpenShift.

Leverantören ska som bevis på att bör-kraven är uppfyllda tydliggöra detta i uppdragen i konsultprofilen/CV på svenska.


Placeringsort:

Distansarbete kan medges, men konsulten ska kunna vara på plats på CSN HK i Sundsvall minst en gång per månad.