UX-designer

27 Feb, 2023 to 26 Feb, 2024
Stockholm, Sverige

Vår kund som är en offentlig myndighet har behov att upphandla konsultstöd av en UX designer.


Exempel på arbetsuppgifter:

-Arbeta med att vidareutveckla befintliga samt utveckla nya arbetsflöden utifrån prioriteringar inom produkten.

-Arbeta med användare för att fånga behov och förbättra deras vardag.

-Skissa på designförslag baserade på din research i exempelvis Pega plattformen.

-Skapa och leda designworkshops, genomföra demos osv.

-Arbeta i tvärfunktionellt agilt utvecklingsteam och nära utvecklare och övriga teammedlemmar.

-Hjälpa teamet att utveckla sitt arbetssätt utifrån ett användarperspektiv i bland annat Pega plattformen.

-Arbeta utifrån effektstyrning med effektkartläggning för att nå nyttor och värden för produkten.

-Ta fram kundresor, tjänstekartor eller liknande processbilder.

-Formulera och visualisera användarnas och verksamhetens behov utifrån research.

-Driva uppföljning (SUS mätningar, tillgänglighetsrapporter mm) Verifiera tillsammans med teamet lösningar, genomföra användarbarhetstester och föreslå förbättringar.

-Samarbeta med interna och externa intressenter bland annat med övriga inom IT och verksamheten.

-Arbeta nära andra UX-designers, UX-lead, tjänstedesigners, Design leads.


Avtalsperiod: 2023-02-27 - 2024-02-26 + option: 1 år

Stationeringsort: Stockholm, viss möjlighet till distansarbete finns.Ska-krav


-Kompetensnivå 3 (4-8 års erfarenhet).

-Relevant högskoleutbildning inom designområdet (exempelvis Service design, UX-design eller UI design) eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

-Minst 3 års erfarenhet i rollen i agila team, kan leda en mindre grupp eller delprojekt.

-Erfarenhet av att arbeta med kundinsikter och behov.

-Erfarenhet av att utveckla tjänster som stöttar interna verksamhetsprocesser, konceptdesign, interaktionsdesign eller utveckling av tjänster i webb, mobil och sociala medier.

-Kunna skapa prototyper och arbeta i verktyg som Sketch, Adobe XD eller liknande.

-Vana av att arbeta visuellt i exempelvis Adobe Creative Suite.

-Erfarenhet av att arbeta med innovativa metoder och verktyg utifrån Design thinking.

-Konsulten ska kunna kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.


Bör-krav


Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av:

-Vana/Erfarenhet av att arbeta med tillgänglig design utifrån WCAG.

-Erfarenhet av ärende- och beslutsplattformar, gärna PEGA.

-Erfarenhet av att driva projekt och arbeta med webbdesign.

-Erfarenhet av att arbeta i agila utvecklingsteam/projekt, exempelvis Scrum/Kanban.

-Certifieringar inom SAFe och Scrum ramverket.Återkom till mig senast 27/1 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen