Kommunikatör/Förändringsledare - Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM)

20 Feb, 2023 to 20 Aug, 2023

TO DO

- CV på svenska: som visar att konsulten uppfyller ställda krav och utvärderingskriterier.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: tre (3) liknande referensuppdrag.

Följande uppgifter ska minst framgå:

- Beskrivning av referensuppdrag - Uppdragsgivare - Kontaktperson hos uppdragsgivare - Telefonnummer till kontaktperson - E-postadress till kontaktperson

För att kontrollera att angivna uppgifter är korrekta kan referenten komma att kontaktas via e-post eller telefon. Referenten ska vara vidtalad.


ROLL: Förändringsledare

Startdatum: Enligt ök. Dock senast 2023-02-20

Slutdatum: 2023-08-20

Option:

STATIONERINGSORT:

PRIS.TAK:

Seniorkonsult: Enligt ök

Juniorkonsult: enligt ök

OMFATTNING:


BESKRIVNING:


I det förändringsarbete som just nu sker på vår kommunikationsavdelning, behöver vi under en period stärka vår förmåga att leverera på våra uppdrag samtidigt som vi utvecklar våra processer.


Det innebär att vi behöver hjälp med dagliga kommunikationsuppdrag så som att skriva platsannonser, uppdatera texter på webben, originalarbete utifrån designriktlinjer, publicera nyheter på intranätet, bevaka vår gemensamma inkorg för uppdrag och kommunicera med beställarna.


Utöver att utföra de dagliga uppdragen vill vi ha hjälp med att se över processerna för dessa uppdrag. Vi vill ha förslag på förändringar och helt nya arbetssätt. Stort fokus kommer att ligga på digitalisering och att, där det är möjligt, hjälpa organisationen att själva utföra uppgifter som inte kräver kommunikationskompetens.


För rollen krävs det att man är självgående och proaktiv. Att man är van vid att lösa uppgifter även om exakta instruktioner inte finns på plats.


SKA-KRAV:


1. ska behärska svenska språket obehindrat i tal och skrift

2. Kunskap om ledning och styrning och dess koppling till ledarskap och organisation.

3. Förmåga att se samband, finna lösningar och tänka nytt.

4. Förmåga att skapa förutsättningar för Kommunen att med goda förväntade resultat lyckas genomföra föreslagna förändringar.

5. Förmåga att i uppdragets olika delar initiera och involvera berörda aktörer och intressenter i förändrings- och utvecklingsprocessen.

6. God erfarenhet av att på ett lättförståeligt sätt presentera slutsatser muntligt och skriftligt.

7. Kunna bidra till att UM:s organisation kan tillgodogöra sig resultaten av konsultens arbete.


Krav på Seniorkonsult


Seniorkonsulter ska utöver ställda krav även ha för uppdraget:

1. Relevant akademisk utbildning, omfattande minst tre (3) års heltidsstudier vid universitet/högskola.

2. Minst fem (5) års erfarenhet av arbete med ledning och styrning samt organisationsutveckling inom politiskt styrda organisationer.

3. Erfarenhet av att ha ansvarat för större uppdrag inom aktuella områden.

4. Erfarenhet av att driva förändringsarbete.


Krav på Juniorkonsult Juniorkonsulter

ska utöver ställda krav i även ha för uppdraget:

1. Relevant akademisk utbildning, omfattande minst tre (3) års heltidsstudier vid universitet/högskola.

Minst två (2) års erfarenhet av arbete med ledning och styrning samt organisationsutveckling inom politiskt styrda organisationer