Systemutvecklare – Java med inriktning integration

1 Jan, 2022 to 30 Jun, 2023
Jönköping, Sverige

Vi söker en systemutvecklare för uppdrag på Domstolsverket i Jönköping.


Uppdragsbeskrivning

Domstolsverket har i uppgift att förvalta och utveckla verksamhetsstödjande system till Sveriges domstolar. Just nu står de inför många spännande utmaningar för att digitalisera verksamheten.


Sveriges domstolar har ett Integrationsteam (ICC) som ansvarar för alla integrationer mellan såväl egenutvecklade som inköpta produkter i både interna system och externt mot tjänster på andra myndigheter.


I det aktuella uppdraget ingår förvaltning och vidareutveckling av integrationer. Som konsult ingår du i ett tvärdisciplinärt integrationsteam (ICC) som arbetar enligt DAX (Domstolsverkets anpassning av Scrum). Din primära roll är att granska och implementera förändringar, men även att stödja andra roller.


Domstolsverket har en modern miljö med inriktning mot Open Source med Apache Camel, Wildfly, PostgreSQL och DevOps.


Verktyg som används är exempelvis:

•IntelliJ

•Maven

•Jenkins

•Git

•SonarQube

•Jira

•Confluence

•Zulip


SKA-KRAV:

•Systemutvecklare inom Java med hög kompetens om integrationsutveckling inom Java EE 7 och Java 8 eller högre versioner. Specifikt JMS, REST och Web services.

•Erfarenhet av integrationsplattform som exempelvis Apache Camel

•Erfarenhet av integrationer mellan olika system eller systemdelar.

•Goda kunskaper om XML med relaterade tekniker som XSL, XQuery och XSD

•Erfarenhet av testdriven utveckling och att arbeta agilt


MERITERANDE

•Erfarenhet av Apache Camel

•Kunskap om container-teknik

•Kunskap inom prestanda tester

•Kunskap inom Docker compose, Quarkus, Unix/Linux eller Kubernetes


Övrigt

Placerings/stationeringsort är Domstolsverkets lokaler i Jönköping. Enstaka resor kan förekomma.


Möjlighet finns att, efter inledande period och i överenskommelse med Domstolsverket, eventuellt arbeta på distans 1-2 dagar i veckan. Introduktionen sker på plats.


Konsult ska tillträda snarast efter överenskommelse.

T.o.m. 2023-06-30 med option på förlängning (6+6+6+6+6+6+6)


SÖK SENAST 6/12