Systemutvecklare

16 Jan, 2023 to 15 Mar, 2023
Stockholm, Sverige

Vår kunds hemsida är byggd i Episerver 11.12.0.0 och står inför en större omstöpning och re-design. Inför detta arbete behöver vår kund stöd av en systemutvecklare för uppgradering till senare version av Episerver samtidigt som sökfunktionen behöver ses över.


Uppdraget omfattar:

• Sök – prestanda, auto-fyll och eventuellt byte av sökmotor

• Ny episerverversion – stöd vid uppsättning samt i arbetet med att lyfta över design och sidmallar från nuvarande hemsida.

Detta uppdrag beräknas ta ca 150-200 h och bör inledas i början av 2023.Ska-krav:

•Episerver-erfarenhet och kompetens om den tekniska delen av webbdirektivet (WCAG) till stöd åt vår kunds webbutvecklare för denna insats.


Återkom till mig senast 1/12 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen,