Kravanalytiker

16 Jan, 2023 to 31 Jul, 2023
Stockholm, Sverige

Vår kund behöver stärka sin egen it-utvecklingsorganisation med fler resurser.


Uppdraget projektleds av vår kund. Leveranser sker i form av dokumentation och/eller kod. För samtliga involverade gäller att de ska följa vår kunds rutiner bl a för ändringshantering och kodhantering (i Azure DevOps).


Vår kund har för avsikt att utveckla ett nytt tillståndsregister för frekvenser och spektrumtilldelning. FTR är vår kunds centrala register för hantering av uppgifter för tillståndsgivning inom radio och det behöver nu ersättas. Sedan några år tillbaka har det kompletterats av ett egenutvecklat system för handläggning av oplanerade radiotillstånd.


Många erfarenheter och principer som kan återanvändas inom ramen för att ersätta FTR helt har utarbetats. Det nya registret som ska tas fram i projektet har namnet e-FTR.


När vår kund nu ska utveckla ett nytt frekvens- och tillståndsregister behöver myndigheten stöd i framtagningen av en lösning som uppfyller alla säkerhetskrav, inklusive det som omfattas av säkerhetsskyddslagen och dess föreskrifter.


Syftet med projektet är att ta fram ett effektivt och säkert digitalt register och system för vår kunds tillståndsgivning för användning av radiosändare.


Uppdraget ska utföras 100% på plats hos vår kund i Stockholm.

Avtalsperiod: Snarast möjligt fr.o.m. 2023-01-16 - utfört uppdrag.


Ska-krav:


•Ska tidigare vid minst ett uppdrag ha kravställt en lösning med särskilda säkerhetskrav, inklusive de krav som omfattas av säkerhetsskyddslagen och dess föreskrifterÅterkom till mig senast 1/12 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen