Operativ inköpare till ett industriföretag inom Tech, Göteborg

1 Dec, 2022 to 19 Jun, 2023
Göteborg, Sverige

Inköp av material utifrån inkommande inköpsbehov * Lägga inköpsorder och leveransbevaka * Hantera exportkontrollfrågor * Tillsammans med strategiskt inköp och inköpskvalité, utvärdera och förbättra leverantörsprestanda samt kvalificera leverantörer * Identifiera, utveckla och säkra leverantörsbasen för att möta organisationens framtida behov * Ta en aktiv roll i att utveckla avdelningen framåt.