DISTANS: Projektledare, nivå 4 - Region Östergötland - UC-2020-28:22-13

16 Jan, 2023 to 16 Dec, 2023

TO DO

- CV på svenska

CV Vid utvärderingen kommer Region Östergötland bedöma följande: - Helhetsbedömning av genomgångna utbildningar - Helhetsbedömning över relevant erfarenhet för uppdraget - Helhetsbedömning av förmåga att arbeta självständigt och målstyrt

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV


ROLL: Projektledare, nivå 4

Startdatum: 2023-01-16

Slutdatum: 2023-12-16

Option: 2024-11-16

STATIONERINGSORT: Hybrid. Linköping/distans. (möjlighet att vara på plats vid behov, exempelvis i samband med uppstart.)

PRIS.TAK:

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Region Östergötland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling Projektledare med upphandlingskompetens för upphandling av PA-system. Under 2023 avser Region Östergötland att konkurrensutsätta befintligt PA-system Heroma. För detta uppdrag söker vi en projektledare med god kunskap och erfarenhet av upphandling av IT-system. Upphandlingen omfattar en projektledare.


Uppdraget:

Uppdraget avser en projektledare som:

• Projektleder och driver hela upphandlingsuppdraget från start till avslut

• Leder och ansvarar för kravinsamling i upphandlingsgruppen

• Vara ett konsultativt stöd för upphandlingsgruppen

• Ha ett tätt samarbete med förvaltningsledare och förvaltningsledare IT

• Har ett tätt samarbete med Region Östergötlands inköpsorganisation som genomför den formella inköpsprocessen


Beroende på utfallet av upphandlingen kan uppdraget komma att förlängas till att omfatta även införande av det upphandlade systemet.


SKA-KRAV:


1. vara på plats vid behov

2. Kunskap: Hög generalistkompetens eller mycket hög kompetens inom området

3. Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.

4. Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp

5. Självständighet: Mycket stor

6. Svar har angetts på alla ovanstående kriterier och finns med i CV?

7. Är svaren ovan tillräckliga för att uppnå nivå 4?

8. Dokumenterad erfarenhet av projektledning

9. Dokumenterad erfarenhet av att leda uppdrag inom offentlig upphandling

10. Dokumenterad erfarenhet av upphandling av IT-system

11. vara svenskspråkig.


BÖR-KRAV:


1. Djup erfarenhet kring upphandlingar av IT-system till offentlig sektor

2. Erfarenhet av upphandlingar av PA system

3. Erfarenhet av implementation/införande av IT-system

4. God erfarenhet av att leda möten via distansmötesverktyg