Utvecklare, inriktning test av Javasystem

15 Dec, 2022 to 31 Dec, 2023

Vår kund Umeå Universitet söker Utvecklare, inriktning test av Javasystem


Uppdrag/arbetsuppgifter


Inom utvecklingsområdet vid ITS pågår underhåll och nyutveckling av tre nationella system; studiedokumentationssystemet Ladok, antagningssystemet NyA samt betygsdatabasen Beda. Kraven och förväntningarna på systemen är stora varför nya funktioner och delsystem utvecklas löpande. Systemen används vid i stort sett alla svenska lärosäten och därmed av ett stort antal studenter och handläggare.


ITS söker javautvecklare med stort intresse för olika former av test, speciellt automatiska tester, för arbete i uppdragen ovan. Test är en viktig del i det arbete som genomförs i uppdragen där vi iterativt tar hittar bästa lösning tillsammans med verksamheten vilket förutsätter bland annat kontinuerliga leveranser med hög kvalitet men även stark vilja till ständig förbättring. Utvecklingen genomförs i team där arbetet innebär en kombination av kravfångst, utveckling samt test. Rollen innebär stort eget ansvar, teamorienterat agilt arbetssätt i självledande team samt goda möjligheter att utvecklas och lära sig vidareutveckla större och moderna systemstöd till nytta för Sveriges lärosäten.


Ska-krav

Utvecklaren ska ha relevant akademisk examen eller motsvarande yrkeserfarenhet.

Utvecklaren ska ligga på lägst nivå 4 (enligt ramavtalets kompetensnivåbeskrivning) i generell erfarenhet av systemutveckling.

Utvecklaren ska ha erfarenhet av agilt teambaserat arbetssätt i projekt med minst fem samverkande team.

Eftersom systemen utvecklas på Java-plattformen, ska Personen ha erfarenhet av olika typer av test av större system byggda i Java.


Bör-krav

Utveckling av studieadministrativa system

SQL och/eller Hibernate

Domändriven design (DDD)

Integrationslösningar samt av REST

Prestandatester

GIT


Placeringsort:

Umeå, Umeå universitet (ITS) minst 60% av tiden