Javautvecklare

15 Dec, 2022 to 31 Dec, 2023

Vår kund Umeå Universitet söker Utvecklare, inriktning Java.


Uppdrag/arbetsuppgifter

Inom utvecklingsområdet vid ITS pågår underhåll och nyutveckling av tre nationella system; studiedokumentationssystemet Ladok, antagningssystemet NyA samt betygsdatabasen Beda. Kraven och förväntningarna på systemen är stora varför nya funktioner och delsystem utvecklas löpande. Båda systemen används vid stort sett alla svenska lärosäten och därmed av ett stort antal studenter och handläggare.


ITS söker javautvecklare med stort intresse för fullstackutveckling i uppdragen ovan. Utveckling är en viktig del i det arbete som genomförs i uppdragen där vi iterativt tar hittar bästa lösning tillsammans med verksamheten vilket förutsätter bland annat kontinuerliga leveranser med hög kvalitet men även stark vilja till ständig förbättring. Utvecklingen genomförs i team där arbetet innebär en kombination av kravfångst, utveckling samt test. Rollen innebär stort eget ansvar, teamorienterat agilt arbetssätt i självledande team samt goda möjligheter att utvecklas och lära sig vidareutveckla större och moderna systemstöd till nytta för Sveriges lärosäten.


Ska-krav

• Utvecklaren ska ha relevant akademisk examen eller motsvarande yrkeserfarenhet.

• Utvecklaren ska ligga på lägst nivå 4 (enligt ramavtalets kompetensnivåbeskrivning) i generell erfarenhet av systemutveckling.

• Utvecklaren ska ha erfarenhet av agilt teambaserat arbetssätt i projekt med minst fem samverkande team.

• Eftersom systemen utvecklas på Java-plattformen, ska Personen ha erfarenhet av systemutveckling av större system i Java.


Bör-krav

• Det är vidare meriterande ifall Personen har erfarenhet av:

o Utveckling av studieadministrativa system

o SQL och/eller Hibernate

o Domändriven design (DDD)

o Integrationslösningar samt av REST


Placeringsort:

Umeå, Umeå universitet (ITS) minst 60% av tiden