Kammarkollegiets upphandling gällande kraven för systemutvecklare

Vi söker en partner för Kammarkollegiets upphandling gällande kraven för systemutvecklare, se beskrivning nedan.


Konsult inom Systemutveckling kan erhålla ytterligare 3,5 poäng enligt nedan.

1. Konsulten kan erhålla 0,5 poäng om denne har arbetat och erfarenhet av systemutveckling i referensuppdraget med en container teknik så som Kubernetes, Openshift eller likvärdigt.

2. Konsulten kan erhålla ytterligare 0,5 poäng om denne har i referensuppdraget arbetat med CI/CD, agilt, DevOps eller DevSecOps.

3. Konsult kan erhålla ytterligare 0,5 poäng om denne i referensuppdraget har erfarenhet av systemutveckling i open source.

4. Konsulten kan erhålla ytterligare 0,5 poäng om denne har i referensuppdraget och har erfarenhet av arbete med systemutveckling och/eller databasadministration av ett GIS-system (Geografiskt Informations System)

Övriga tre krav ska uppfyllas generellt men ingen bevisbörda i detta läge

5. Konsulten kan erhålla 0,5 poäng om denne har goda kunskaper i Java.

6. Konsulten kan erhålla 0,5 poäng om denne har goda kunskaper i .NET.

7. Konsulten kan erhålla 0,5 poäng om denne har goda kunskaper i en av följande Python, C, C++, Javascript, Typescript, SQL, PHP, Go, Node.js, Ruby. (0,5 poäng kan maximalt erhållas).


Om ni har någon anställd som uppfyller krav så hör av er till mig.