Data Scientist

15 Dec, 2022 to 14 Dec, 2023

Data Scientist

Kompetensnivå: 3 - Nivån uppnås normalt efter 4–8 år inom aktuell roll

Datum: 2022-12-15 - 2023-12-14

Sista svarsdatum: 2022-11-28


Beskrivning:

Utvecklingsavdelning och dess sektion Innovationscenter har behov av konsultstöd för att utveckla arbetet av metoder och arbetssätt för att systematisera kundinsiktsarbetet på myndigheten.


Utvecklingsavdelningen har ett myndighetsyndighetsövergripande ansvar att aktivt inspirera och driva myndigheten till att öka sin innovationsgrad, samt även att integrera ett explorativt innovationsarbete med myndighetens verksamhetsutvecklingsarbete. Konsulten kommer vara en del av ett kreativt tvärfunktionellt team där de utforskar, utmanar och inspirerar framtidens arbetsmarknad. De jobbar med att skapa prototyper och koncept, datavisualiseringar och andra kommunikativa insikts- och inspirationsarbeten utifrån kompetenser. Genom omvärldsbevakning och trendspaningar tillsammans med verksamhetens behov och

kundinsikter skapar de innovativa koncept på målbilder för verksamheten.


Kompetenskrav:

• Förmåga att göra research, identifiera och utröna best practise för att skära data för att påvisa insikts- och analysunderlag

• Erfarenhet och god förståelse för statistisk modellering och förståelse för vilka statistiska tekniker man kan använda vid olika situationer

• God förmåga att designa kommunikativa eller visuella resultat på ett tydligt sätt

• Relevant universitet/högskoleutbildning inom datateknik, systemvetenskap, statistik, motsvarande eller likvärdiga kunskaper

• Svenska i tal och skrift


Börkrav:

• Har praktisk erfarenhet av idégenerering, prototypande och implementering av design och digitala användarupplevelser

• Erfarenhet av att kommunicera med olika intressenter

• Arbetat nära utvecklingsprojekt i en IT-miljö

• Stor erfarenhet av datavisualisering

• Erfarenhet av att jobba i team och med designmetoder


Plats: Solna, remote-arbete är ok upp till 50% av tiden