Lösningsarkitekt - Utsikt Bredband AB - UB 2022/665

26 Dec, 2022 to 26 Mar, 2023
Linköping, Sverige

TO DO

- CV på svenska

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV


ROLL: Lösningsarkitekt, nivå 4

Startdatum: Snarast

Slutdatum: 3 månader från startdatum

Option:

STATIONERINGSORT: Linköping

PRIS.TAK:

OMFATTNING: 50%


BESKRIVNING:


Utsikt Bredband AB behöver av olika anledningar uppgradera eller byta flera ITsystem som är centrala för kärnverksamheten.


Vi har behov av en lösningsarkitekt som kan hjälpa oss att planera realiseringen av dessa systembyten. Konkret behöver vi hjälp med att reda ut och precisera vilka funktioner som ska automatiseras av vilka system, samt hur systemen ska vara integrerade med varandra – och andra befintliga system, så att verksamheten får ett effektivt och hållbart IT-stöd.


Stöd och styrning finns i form av arkitekturprinciper, verktyg och systemkartläggning på övergripande nivå. I koncernens arkitekturfunktion finns också arkitekter som kan hjälpa till med kontext, förklaring av principer samt agera bollplank för olika tankar och idéer.


SKA-KRAV:


1. Erfarenhet av kravhantering, framför allt specificering av kvalitetskrav (eller icke-funktionella krav)

2. Erfarenhet av att modellera och visualisera IT-lösningar, gärna IT-lösningar som består av flera IT-system, med hjälp av till exempel UML- eller C4- modeller.

3. Erfarenhet av att specificera integrationer, till exempel integrationskontrakt.

4. Andra viktiga kompetenser är förmågan att kunna sätta sig in i, och relatera till organisationens syfte, mål och strategier

5. Ange möjlig inställelsetid/uppstart


Vid utvärdering utvärderas följande:

• Erfarenheter från andra liknande uppdrag som lösningsarkitekt

• Uppfyllnad av kravprofil

• Social förmåga – att kunna nätverka med andra inom och utanför Utsikt bredbands organisation, samt att ha en förmåga orientera sig inom organisationens politiska landskap och anpassa sitt budskap efter målgruppen

• Erfarenheter från liknande verksamheter som den Utsikt Bredband bedriver

• Möjlighet att börja inom en snar framtid