Systemutvecklare Java - Domstolsverket - UH-2022-455

26 Dec, 2022 to 30 Jun, 2023
Jönköping, Sverige

TO DO

- CV på svenska

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV


ROLL: Systemutvecklare, lägst nivå 4

Startdatum: Snarast

Slutdatum: 2023-06-30

Option: 2026-12-30

STATIONERINGSORT: Hybrid/Jönköping.

Jönköping. Möjlighet finns att, efter en inledande period och i överenskommelse med Domstolsverket, eventuellt arbeta på distans 1-2 dagar i veckan.

Arbete måste alltid utföras i Sverige.

PRIS.TAK:

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Domstolsverket har i uppgift att förvalta och utveckla verksamhetsstödjande system till Sveriges domstolar. Just nu står vi inför många spännande utmaningar för att digitalisera verksamheten.


Sveriges domstolar har ett Integrationsteam (ICC) som ansvarar för alla integrationer mellan såväl egenutvecklade som inköpta produkter i både interna system och externt mot tjänster på andra myndigheter.


I det aktuella uppdraget ingår förvaltning och vidareutveckling av integrationer. Konsulten ingår i ett tvärdisciplinärt integrationsteam (ICC) som arbetar enligt DAX (Domstolsverkets anpassning av Scrum). Konsultens primära roll är att granska och implementera förändringar, men även att stödja andra roller.


Vi har en modern miljö med inriktning mot Open Source med Apache Camel, Wildfly, PostgreSQL och DevOps. Verktyg som används är exempelvis:

• IntelliJ

• Maven

• Jenkins

• Git

• SonarQube

• Jira

• Confluence

• Zulip


SKA-KRAV:


1. god kommunikationsförmåga avseende det svenska språket, dvs kunna uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt

2. Systemutvecklare inom Java med hög kompetens om integrationsutveckling inom Java EE 7 och Java 8 eller högre versioner. Specifikt JMS, REST och Web services.

3. Erfarenhet av integrationsplattform som exempelvis Apache Camel

4. Erfarenhet av integrationer mellan olika system eller systemdelar.

5. Goda kunskaper om XML med relaterade tekniker som XSL, XQuery och XSD

6. Erfarenhet av testdriven utveckling och att arbeta agilt

Ange möjlig tillträdesdag