Senior IT-arkitekt

14 Oct, 2022 to 14 Apr, 2023
Stockholm, Sverige

Till vår kund inom offentlig sektor söker vi nu en Senior IT-arkitekt för spännande uppdrag.


Det huvudsakliga syftet med uppdraget är att göra en genomlysning och sammanställning av hela kundens IT-landskap med primärt fokus på vad de har i sin ”park/landskap” idag (ex plattformar och förmågor) och om de utnyttjar detta på bästa möjliga sätt (Rätt förmåga placerad var, samverkan mellan plattformar etc). Uppdraget ska även bidra in i CRM-uppdraget och möjliggöra en dialog hur de löser behoven av CRM utifrån deras önskemål om förmågor. Arbetet kommer genomföras som ett teamarbete där utpekade resurser har ett stort eget ansvar att organisera sig som team och ta ett eget ansvar för den dagliga verksamheten. Som ett första steg i uppdraget tar man tillsammans med Sektionen Arkitektur och Chief Architect fram en detaljerad uppdragsbeskrivning. Teamet kommer rapportera till en utsedd styrgrupp för uppdraget.


Obligatoriska krav:

• Erfarenhet av att ta fram IT-tekniska målarkitekturer och arkitektur principer i komplexa stora organisationer

• Van att arbeta i ett komplext IT landskap med flera olika standardplattformar från flera olika leverantörer

• Van att dokumentera och kommunicera resultat

• Erfarenhet av transformationsprojekt med IT som drivkraft i en digital omställning

• Erfarenhet av att arbetat i tekniska ledande roller

• Svenska i tal och skrift


Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av:

• Arbeta med BPM system, case management (meriterande om den har kunskap om PEGA)

• Sätta upp Kundrelationsförmågor

• Arbetat med IT-arkitektur som lösningsarkitekt

• Arbetat på EA nivå med IT-arkitektur