Projektledare nivå 4 - Region Dalarna - RS 2022/1458

24 Oct, 2022 to 31 Dec, 2024

TO DO

- CV på svenska

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: se ska-krav.ROLL: Projektledare nivå 4

Startdatum: Snarast möjligt (2022-10-24)

Slutdatum: 2024-12-31

Option: 2025-03-31

STATIONERINGSORT: Falun/Distans enligt ök.

PRIS.TAK: 890

OMFATTNING: 100% (heltid)


BESKRIVNING:


Region Dalarna har tillsammans med åtta andra regioner upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, som ska ersätta nuvarande journalsystem, t ex TakeCare. Dessa nio regioner samarbetar inom det som kallas Sussa samverkan. I Sussa-samverkan sker gemensamma förberedelser inför breddinförande av det nya vårdinformationsstödet, samtidigt som varje region måste göra sin egen planering för hur införandet ska ske.


I Region Dalarna sker förberedelsearbetet i programmet Nytt vårdinformationsstöd i Region Dalarna. Inom programmet drivs projekt och uppdrag inom olika områden som ska förbereda för och leda införandet i berörda verksamheter.


Projekt Införande omfattar förberedelser inom utbildning och införande/utrullning. Inom projektet finns uppdragsledare för respektive delområde.


Uppdraget som uppdragsledare för införande innebär att leda arbetet med att förbereda och genomföra införandet av det nya vårdinformationsstödet

• Löpande arbete med planering och genomförande av möten och workshops, uppföljning och dokumentation etc.

• Omhänderta leveranser från det Sussa-gemensamma arbetet

• Tillsammans med projektledare planera och genomföra regionala aktiviteter

• Arbetsleda medarbetare i uppdraget

• Leda programmets referensgrupp

• Delta i relevanta Sussa-gemensamma och regionala forum


SKA-KRAV:


1. uppvisande av vaccinationsbevis (covidbevis)

2. arbetet kräver stort samarbete med övriga involverade i olika förvaltningar och projektet.

3. ha minst tre (3) års erfarenhet av att leda projekt eller större uppdrag inom hälso- och sjukvård.

4. ha genomfört minst två (2) uppdrag där förberedelser eller genomförande av införande av vårdinformationsstöd eller andra digitala verktyg har ingått.

5. ska ha genomfört minst två (2) uppdrag där uppdraget varit att omsätta planeringsunderlag till relevanta aktiviteter för att nå mål utifrån målgrupper.

6. ska redovisa ett (1) referensuppdrag för offererad konsult som ska vara av liknande karaktär enligt denna avropsförfrågan och ej vara äldre än tre (3) år räknat från anbudstidens utgång.


Följande information ska redovisas:

• beskrivning av uppdraget

• tidsperiod då uppdraget utfördes

• kontaktuppgifter till referensperson (uppdragsgivare)


BÖR-KRAV:


1. bör ha erfarenhet från liknande uppdrag inom Region Dalarna eller annan region.

2. bör ha kunskap om vårdinformationsstödet Cosmic.

3. bör ha arbete inom Sussa-samverkan.