DISTANSTEAM 2st IT-arkitekt + 1st Projektledare, Microsoftplattform - Sandvikens kommun, IKS2022_53

20 Oct, 2022 to 31 Dec, 2025

TO DO

- CV på svenska

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: se bifogad fil. minst 2 referenser från tidigare uppdrag under de senaste tre åren.

- GENOMFÖRANDEBESKRIVNING: en tidsplan och tidsuppskattning för respektive projektdel som kommer att utvärderas.


ROLL: 2st IT-arkitekt + 1st Projektledare

OBS: kompetensnivåer för respektive ska-krav finns i avropsdokumentet (under länkar/filer i Cinode).

Startdatum: 2022-10-20

Slutdatum: 2025-12-31

Option: Möjlighet till optioner

STATIONERINGSORT: DISTANS. Initiala aktiviteter såsom workshops och möten ska ske på plats hos IT-kontoret i Sandviken

PRIS.TAK: Fri prissättning

OMFATTNING:


BESKRIVNING:


Sandvikens kommun önskar avropa konsulttjänster inom området Microsoftplattform utifrån ett behov av spetskompetens för att ta fram en teknisk lösning och införande av en ny Microsoftplattform samt att vara ett stöd vid kommande förändringar och livscykelaktiviteter inom området. Leverantören kan lämna förslag på flera konsulter per område. Leverantören skall under hela avtalstiden kunna leverera konsulttjänster med efterfrågade kompetensområden och kompetensnivåer för att genomföra uppdraget.


Klientplattform:

Första delen av uppdraget är design och införande av ny klientplattform baserad på Microsoft Endpoint Manager. Den omfattar en PoC av ny klientplattform för Windows 11 samt plan för migrering av befintliga Windows10-klienter till den nya lösningen.


Lösningen ska vara en helhetslösning.


Arbetet kommer att delas in i olika etapper, enligt nedan eller utifrån en förslagen genomförandebeskrivning från leverantören.


Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Sandvikens kommuns personal med kompetensöverföring.

Breddinförande och löpande arbete med utrullning och klienthantering sköts av Sandvikens kommuns egen personal.


Arbetet kan till största del utföras på distans. Initiala aktiviteter såsom workshops och möten ska ske på plats hos IT-kontoret i Sandviken. Utöver det, kan löpande avstämningar vid behov komma att planeras in som fysiska möten på plats i Sandviken.


Projektet kommer att pågå under åren 2022 - 2025 med följande aktiviteter som vi tror kommer under år:

• 2022 Workshops, planering

• 2023 Design och PoC, plan för migrering och utrullning

• 2024 Utrullning fortsätter

• 2025 Dokumentation och planering för ytterligare rekommenderade åtgärder


SKA-KRAV:


1. Genomförandebeskrivning med tidsplan för klientplattform

2. skall behärska det svenska språket väl både i tal och skrift

3. Kompetens inom Microsoft Endpoint Manager (inklusive Apple och android)

4. Windows 10/11

5. Windows Server

6. SQL Server

7. Azure AD

8. AD

9. MEMCM

10. Samsung Android

11. Apple iOS + iPadOS

12. Microsoft Identity Manager

13. Microsoft Defender för Endpoint