2x Seniorkonsulent/Spesialist på trådløst nett

17 Oct, 2022 to 30 Jun, 2023
Oslo, Norge

Sykehuspartner HF är på god väg med implementeringen av programmet för standardisering och modernisering av IKT-infrastruktur (STIM). Den övergripande ambitionen för detta arbete inom Helse Sør-Øst är att etablera en standardiserad, moderniserad och säker regional IKT-infrastruktur som kan möjliggöra flexibla och effektiva sjukvårdstjänster och bidra till ökad innovation i vårdorganisationer.

 

För att kunna använda mobila arbetsytor och moderna applikationer på dem är det en förutsättning att ett trådlöst nätverk har utvecklats. Projekt Trådløs nett fas II kommer att bygga ut ett trådlöst nätverk i hela Health South-East, vilket kommer att göra det möjligt för en att möta vårdinstitutioners framtida behov.

 

Projekt Trådlöst nätverk fas II planeras i linje med uppgraderingar av lokala kommunikationsrum och krav enligt regionala leveranser och behov. Resursen blir en central aktör i Sykehuspartners arbete med att bygga ut det trådlösa nätverket i Helse Sør-Øst.


Arbetsuppgifter:


• Kartläggning och radioplanering (inkl. besiktning på plats)

• Förbered AP, ha kontroll över utrullningen av ny AP i nya områden/sjukhus

• Aktivera accesspunkter i ledningssystemet

• Ställ in och konfigurera omkopplare

• Koordinering (på plats vid behov) av leveranser i samarbete med projekt och linje

• Förbereda och underhålla utrustningsöversikter och nätverksdokumentation

• Ingå i projektets trådlösa nätverk fas II