Uppdragsledare - DIGG

1 Nov, 2022 to 31 Oct, 2023

DIGG etablerar tillsammans med ett antal andra myndigheter "Ena – Sveriges digitala infrastruktur". Infrastrukturen består bland annat av tekniska byggblock/tjänster och grunddatadomäner som externa aktörer, till exempel myndigheter, kommuner och regioner, kommer att ansluta till.

Parallellt med detta pågår projekten Single Digital Gateway (SDG) och Säker Digital kommunikation (SDK) som

båda kommer använda sig av Enas byggblock samt utveckla annan funktionalitet där liknande behov av

anslutningar finns.

Gemensamt för samtliga tre arbeten är att ett stort antal offentliga organisationer på olika sätt behöver ansluta till olika infrastrukturella komponenter. För projekten kommer därför ett gemensamt anslutningsarbete att

genomföras.


Vi DIGG söker nu en uppdragsledare som kan driva arbetet och leda den arbetsgrupp som kommer att skapas för

att hantera ovanstående anslutningsarbete. Avropsförfrågan innebär att anbudsgivaren förstärker DIGG med resurser genom att tillföra ytterligare kompetens. Det är också möjligt att konsultens arbetsinsatser behövs i andra uppdrag hos DIGG.


Uppdraget uppskattas till ungefär en konsult på 100 % under avtalstiden.

Debitering görs löpande månadsvis för nedlagt arbete efter godkänd leverans.


Ska-krav på konsulten;

Ha dokumenterad erfarenhet av att planera och leda projekt.

Ha god erfarenhet av att ta fram tidplaner med milstolpar.

Ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra riskanalyser.

Ha erfarenhet av att ha faciliterat och planerat workshops.

Ha erfarenhet av att följa upp projekts progress avseende tid, kvalitet och ekonomi och rapportera till beställare och styrgrupp.

Ha erfarenhet av projekt med deltagare från olika organisationer.


Bör-krav;

Ha erfarenhet av anslutning av konsumenter (kommuner, myndigheter och regioner) till digitala tjänster.

Ha erfarenhet av att driva projekt inom offentlig sektor.

Har erfarenhet av samverkan mellan offentliga aktörer (till exempel kommuner, regioner och myndigheter).