Säkerhetskonsult

1 Nov, 2022 to 31 May, 2023
Sundsvall, Sverige

CSN i Sundsvall söker Säkerhetskonsult


CSN etablerar IT-säkerhetsövervakning och behöver därför förstärka med en konsult för att få hjälp med detta. Uppdraget innebär att förbereda och etablera säkerhetsövervakning inom befintlig övervakningslösning tillsammans med CSN:s IT-drift och CSN:s säkerhetsfunktion. Uppdraget innebär även operativt säkerhetsarbete inom CSN:s IT-driftteam.


Konsulten kommer i uppdraget att anslutas till och arbeta i CSN:s befintliga IT-driftteam.


Kompetensöverföring till CSN:s personal ingår i uppdraget


Ska-krav:

ha minst 3 månaders erfarenhet av att arbetat med uppbyggnad av SOC inom offentlig sektor under det senaste året,

ha erfarenhet av att arbetat med sårbarhetsscanning under det senaste året,

ha erfarenhet av att arbetat med penetrationstest under det senaste året,

ha minst 3 månaders erfarenhet av att arbetat med säkerhetsgranskning under det senaste året,

ha erfarenhet av att ha arbetat med logganalys ur ett säkerhetsperspektiv under det senaste året,

kunna skriva och tala flytande svenska och engelska.

Leverantören ska som bevis på att ovanstående krav är uppfyllda tydliggöra detta i konsultprofilen/CV på svenska.Bör-krav:

Konsulten bör ha minst 3 månaders erfarenhet av att arbetat med verktyget Bloodhound under det senaste året.

Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med verktyget Nessus under det senaste året.

Konsulten bör vara certifierad inom penetrationstest.

Konsulten bör vara certifierad inom Splunk, som lägst Splunk Power User.

Leverantören ska som bevis på att bör-kraven är uppfyllda tydliggöra detta i uppdragen i konsultprofilen/CV på svenska.


Omfattning:

100%


Placeringsort:

Uppdraget ska genomföras på CSN HK i Sundsvall. EJ distansarbete.