4 BI-utvecklare

1 Sep, 2022 to 31 Aug, 2023

Kunden (myndighet), ska säkerställa en omfattande förvaltning och utveckling av ett av landets största register.

Myndigheten tar emot och kvalitetssäkrar information om dess kunder och deras användare. Denna information ligger till grund för myndighetens finansiering av olika områden.


Registrens användbarhet ska ökas genom mer aktuella, fullständiga och korrekta registeruppgifter, med automatiserade processer för dataflöde, offentliggörande och användning för alla målgrupper. Datalagerlösningen kommer att bidra till att kvalitetssäkra våra data och stödja den mest effektiva arbetsprocessen från att ta emot data till att publicera information till olika målgrupper.

Arbetet ska bland annat resultera i lösningar som stödjer korrigering, vidareutveckling och nyutveckling av lösningar baserade på data från myndigheten och dess kunder.


En mer detaljerad beskrivning finns i Kompetenskrav.

Även andra arbetsuppgifter kan vara aktuella.


Det är önskvärt att hitta en lösning med upp till 4 konsulter i upp till 100% beläggning per person. Eventuellt kommer kund ingå avtal med flera aktörer.


PLATS

För denna upphandling öppnas anbud från hela norden, vilket innebär att arbetet kan utföras på distans. Det antas dock att resor till kund lokaler, måste förväntas.

- Resa och boende är inte kostnader som kunden täcker och måste betalas av leverantören. -


KOMPETENSKRAV

För detta uppdrag behöver vi hjälp från upp till 4 BI-utvecklare. Konsulterna kommer att kopplas till vårt datalagerteam, som ansvarar för utveckling och drift av våra analyslösningar. Det finns ett behov av konsulter som hjälper till i arbetet med datamodellering och lösningsarkitektur, och erbjudna konsulter måste ha en vilja att arbeta i pågående projekt.

Självgående och lösningsorienterade konsulter med relevant arbetslivserfarenhet är önskvärda.


Vi har ett starkt fokus på säkerhet och åtgärder som kan förbättra arbetsprocesser, kvalitet och användarupplevelse. Det förväntas att våra konsulter både bidrar till teamet och kan vara drivkrafter för teamet och dessa processer.

Vi arbetar utifrån Kimballs principer och konsulterna ska ha dokumenterad kompetens inom detta område. Bred erfarenhet av datormodellering är ett krav, och en fördel med expertis inom Data Vault 2.0.


Konsulterna måste visa erfarenhet av Microsoft SQL Server, SSIS och SSAS som är viktiga verktyg för vår lösning idag.

Vi ber att erfarenhet som BI-utvecklare anges, och vi föredrar konsulter med mer än 2 års erfarenhet av BI-arbete.


Kompetensområde

Datalager och BI


Plats

Remote


Beläggning

100 - 400%


Startdatum

01.09.2022


Slutdatum

31.08.2023 (möjlighet till förlängning)


Språk

Nordiska