Projekt/Processledare

12 Sep, 2022 to 12 Sep, 2023

Kunden behöver en Process/projektledare med god kommunikationsförmåga skriftligt och muntligt och dokumenterad erfarenhet från förändrings- och/eller utvecklingsprojekt samt erfarenhet av produktteam.


Kunden har tecknat ett samarbetsavtal med en myndighet om utveckling av ny digital vapenhantering. Lösningen kommer att bestå av ett nationellt digitalt vapenregister och ett digitaliserat vapenhanteringssystem.

Kunden ska utveckla en ny och modern funktion för myndighetens skjutvapenregister. Innehållet i det gamla registret kommer att migreras till kunden så snart som möjligt.


Det nya skjutvapenregistret ska

• Var användarvänligt

• Har möjlighet att extrahera nödvändig statistik

• Integreras digitalt mot ärendehanteringslösningar

• Integreras med de som myndigheten bestämmer


Registret ska innehålla uppgifter om civila skjutvapen, vapenägare och kopplingen mellan skjutvapen och ägaren. Vapen som tillhör myndigheter och annat omfattas inte av registret.


Kunden kommer att starta ett projekt som kallas digital företagsetablering. Huvudsyftet med projektet är att underlätta förverkligandet av en sammanhängande tjänst för den generiska delen av etableringsfasen av livshändelsen "starta och driva ett företag" för aktiebolag med kontantinsättningar och enmansföretag.


En lösning för tillämpning av vapen och dess behandling ska utvecklas av myndigheten själv. Andra affärsprocesser i den nya digitala vapenhanteringen kommer att utvecklas av kunden.

Ett nära samarbete pågår mellan kunden och relevanta myndigheter under hela utvecklingscykeln.

Vi behöver därför en processdrivare som kan stötta vårt arbete att utveckla ett nytt digitalt vapenhanteringssystem.


Uppgifter:

Som processledare får konsulten följande ansvar:

• Teamledare/scrumledare för produktteam ”vapen”

• Var en länk mellan teamen hos myndigheten och teamen hos kunden.

• Underlätta mötesplatser och dialog med större intressenter och grupper av intressenter

• Bistå med utformning och uppföljning av dokumentation, planer m.m.

• Stöd i samband med möten, workshops, event mm.

• Säkra leveranser, arbetsscheman, följ upp detta och rapportera


Resor

Som en icke-bindande uppskattning beräknar vi att totalt 12 resor till kundens kontor kan behövas under den 12 månader långa avtalsperioden och motsvarande antal resor under optionsperioden på högst 12 månader (om detta utlöses).

Varje resa inkluderar 4-5 dagars vistelse.


Kompetensområde

Projektledning


Plats

Remote


Omfattning

100%


Startdatum

12.09.2022


Slutdatum

12.09.2023 (god chans till förlängning)


Språk

Nordiska