Teamleverans 2-4 personer: Struktur och metodik för innovation

12 Sep, 2022 to 30 Nov, 2022

Under hösten 2022 kommer kunden att etablera en metod för att genomföra innovations- och idégenereringssprintar.

Kunden vill ha hjälp med att etablera en struktur/metodik för detta.

Förutom att utveckla struktur/metodik vill kunden ha hjälp att genomföra två sprintar och utvärdera arbetsmetodiken och implementeringen av de två första sprintarna.


Kunden vill ha en leverantör med ett team på 2-4 konsulter som i samarbete med ett kärnteam (3-4 personer) från kunden ska etablera en struktur/metodik som är anpassad till kundens organisation, situation och varför kunden ska arbeta med idégenerering och innovation.

En av konsulterna från leverantören ska vara teamledare och genom den ansvara för planering, utförande och leveranser under uppdragsperioden.


När leverantören och kunden har etablerat en metodik/uppsättning verktyg vill kunden ha stöd för implementering/facilitering och dokumentation av två innovations-/idegenereringssprintar som ska genomföras i slutet av oktober/november.


Efter de två sprintarna kommer metodiken och genomförandet av sprintarna att utvärderas och föreslagna förändringar kommer att identifieras. Syftet är att kunden ska ha en metodik/uppsättning verktyg som är utformade för organisationens användning framöver. Om det finns utrymme för det inom ramen för uppgiften kan det vara intressant att diskutera förankring och användning av processen i kundens organisation.


Kompetenskrav för konsulterna

• Alla konsulter i teamet måste ha god nordisk skriftlig och muntlig presentationsförmåga.

• Alla konsulter i teamet måste ha god erfarenhet av att etablera innovations- och idégenereringsprocesser.

• Förutom erfarenhet av att etablera innovations- och idégenereringsprocesser ska konsulterna också ha en god förståelse för teknik som verktyg i innovationsarbetet.

• Erfarenhet av förändringsarbete i komplexa organisationer är vidare önskvärt.

• Teamet som helhet måste ha den expertis som krävs för att leverera tjänsten.

• Detta måste dokumenteras av Leverantören som ger en bra beskrivning av varje namngiven konsults kompetens och erfarenhetsbas, samt det bidrag som den enskilda namngivna konsulten kommer att ge till teamet på grundval av detta.

• Teamet måste ha en god förståelse för uppdraget. Detta ska dokumenteras genom en beskrivning av hur teamet avser att lösa uppdraget för kundens system.Resor:

Konsulterna måste räkna med att resa till kundens kontor två gånger under avtalsperioden, med en vistelse på upp till 3 dagar.

Vi utgår från att det räcker för teamledaren samt EN av konsulterna i teamet att delta i dessa resor.


Kompetensområde

Projektledning, Övrigt


Plats

Remote


Omfattning

100%


Startdatum

12.09.2022


Slutdatum

30.11.2022 (god chans till förlängning)


Språk

Nordiska