UX-designer

12 Sep, 2022 to 12 Sep, 2023

UX-designern kommer att bistå kundens produktteam i arbetet med att utveckla ett nytt digitalt vapenhanteringssystem för myndigheter. I lösningen kommer det att finnas flera utmaningar relaterade till design för bra användarupplevelser för flera olika användargrupper.


Kunden har tecknat ett samarbetsavtal med en myndighet om utveckling av ny digital vapenhantering. Lösningen kommer att bestå av ett nationellt digitalt vapenregister och ett digitaliserat vapenhanteringssystem.

Kunden ska utveckla en ny och modern funktion för myndighetens nationella skjutvapenregister. Innehållet i det gamla registret kommer att migreras till BR så snart som möjligt.


Det nya skjutvapenregistret ska

• Var användarvänlig

• Har möjlighet att extrahera nödvändig statistik

• Integreras digitalt mot ärendehanteringslösningar

• Integreras med de av myndighetens operativa system som dom bestämmer


Registret ska innehålla uppgifter om civila skjutvapen, vapenägare och kopplingen mellan skjutvapen och ägaren. Vapen som tillhör relevanta myndigheter omfattas inte av registret.

En lösning för tillämpning av vapen och dess behandling ska utvecklas av myndigheten själv. Andra affärsprocesser i den nya digitala vapenhanteringen kommer att utvecklas av kunden.

Ett nära samarbete pågår mellan kunden och myndighetens olika delar under hela utvecklingscykeln.


Önskad kompetens:

• Minst 3 års relevant utbildning från högskola/universitet, eller relevant erfarenhet (seniorkonsultnivå).

• God nordisk skriftlig och muntlig presentationsförmåga.

• God kompetens och erfarenhet av design/design av digitala användargränssnitt i allmänhet, samt att utforma lösningar anpassade till olika skärmstorlekar, gärna från projekt inom offentlig förvaltning.

• Goda kunskaper om moderna ramverks och teknikers möjligheter och begränsningar för utveckling av frontend-lösningar och användning av designsystem. Här ska konsulten beskriva sin erfarenhet.

• God erfarenhet av arbetsprocesser och strategier för att säkerställa god användningskvalitet och användarupplevelse i digitala användargränssnitt och hur man kan uppnå god samverkan mellan utvecklare, kvalitet på användningsresurser och andra professionella resurser och intressenter på en smidig utvecklingsväg.

• Erfarenhet av användning av design- och visualiseringsverktyg som Figma.

• Goda kunskaper i att planera och genomföra både enkla och mer omfattande användartester, samt att analysera och planera åtgärder efter användartester.

• Mycket god erfarenhet av UX/tjänstedesign från alla faser av utvecklingsprocessen; som insiktsarbete, intressespårning, prototyper, testning och dialog med utvecklare.

• Goda kunskaper om universell utformning, WAD/WCAG 2.1 och andra konventioner och bästa praxis relaterade till tillgänglighet till användargränssnitt.


Resor

Vi och kunden beräknar att det kan finnas behov av 1 resa till kunden varje månad under avtalsperioden (12 månader) och motsvarande 1 resa per månad under optionsperioderna (6+6 månader) om dessa utlöses.

Varje resa inkluderar cirka 4 dagars vistelse.Kompetensområde

Design


Plats

Remote


Omfattning

70-100%


Startdatum

12.09.2022


Slutdatum

12.09.2023 (goda chanser till förlängning)


Språk

Nordiska