Verksamhetsutvecklare

16 Sep, 2022 to 31 Jan, 2023
Gävle, Sverige

Vår kund som är en offentlig myndighet har behov av en erfaren konsult som ska vara kvalificerad och har stor vana av hantering av krav från verksamheten, kunna vara lyhörd och kunna samla in och dokumentera krav

och ta med detta material vidare till IT-enheten hos vår kund.


Konsulten ska kunna leda och delta i pågående utvecklingsprojekt som syftar till att förbereda programstart för socialfonden plus.


Avropet avser konsultstöd för genomförande av verksamhetsutvecklande insatser. Tjänsten omfattar stöd som ska leda till effektivisering, utveckling och höjd kvalitet i verksamheten och digitalisering av processer och/eller rutiner.


Uppdragen kan variera i komplexitet vad gäller innehåll och omfattning och innefattar bland annat:


•Kravhantering i egenutvecklat handläggningssystem EBS+

•Att leda utvecklingsuppdrag

•Administrativ hantering av utveckling kopplat till handläggningssystemet

•Kommunikations- och utbildningsinsatser insatser internt vid förändringar

•Projektledning


Offererad konsult ska vara tillgänlig för en digital intervju under 30/8 eller 31/8.Ska-krav


•Minst fem års erfarenhet av verksamhetsutveckling i offentlig sektor helst inom statlig myndighet.

Erfarenhet av att aktivt delta och leda förändringsarbete i projekt.

•Erfarenhet av projektledning.

•Kravhantering avseende utveckling i handläggarsystem, samla in krav från verksamheten, utvärdera och dokumentera, samarbete med IT.

•Relevant akademisk utbildning.

•Erfarenhet av att arbeta med personer i ledande befattningar.

•Kunskap och erfarenhet om hur statliga myndigheter är organiserade och styrs samt kunskap om statstjänstemannarollen.

Kunskaper om och erfarenheter av generella verksamhetssystem inom statsförvaltningen.

•God kommunikativ förmåga i svenska i tal och i skrift.Bör-krav


•Mervärdesavdrag ges genom att Svenska ESF-rådet bedömer intervjun samt huruvida offererad konsults CV täcker behovet och tillför mervärde.Återkom till oss senast 18/5 med nedan

•CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

•Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter