Grafisk Designer

1 Sep, 2022 to 30 Dec, 2022

Kunden behöver en grafisk formgivare som lyfter fram deras tjänster och visar kopplingar mellan olika projekt och åtgärder, inklusive livshändelser på ett bättre sätt.


Kunden är inblandat i två av de sju livshändelserna; "Starta och driva företag" och "Starta och driva en frivilligorganisation". Inom livshändelserna finns det ett antal åtgärder som hänger samman. Dom vill kunna visualisera/presentera grafiskt hur dessa hänger ihop och hur detta påverkar och möts av användaren.


De sju livshändelser som regeringen och ”SKR” prioriterar för att skapa användarvänliga och sammanhängande tjänster är följande:

• Skaffa barn

• Allvarligt sjukt barn

• Förlora och hitta ett jobb

• Ny i landet

• Starta och driva ett företag

• Dödsfall och arv

• Starta och driva en ideell organisation


Kompetenskrav för konsulterna

• Måste behärska nordiska språket muntligt och skriftligt väl.

• God erfarenhet av grafisk design

• Kompetens inom design/visualisering ur ett helhetsperspektiv – hur det påverkar / möts av användaren.

o Konsulten ska dokumentera att hen har utfört uppdrag där detta tas om hand.

• Erfarenhet av digitalisering av livshändelser och utveckling av kontinuerliga tjänster

• Erfarenhet av innehåll och tydligt språkarbete


Kompetensområde

Design


Plats

Remote


Omfattning

40-60%


Startdatum

01.09.2022


Slutdatum

31.12.2022 (chans till förlängning)


Språk

Nordiska