Produktägare

1 Oct, 2022 to 30 Jun, 2023
Sundsvall, Sverige

Ska-krav


•Minst 4 års erfarenhet av att ha jobbat i rollen som produktägare i en agil teambaserad organisation.Bör-krav


•Erfarenhet av agera som mentor i arbetssituation.

•Erfarenhet av att ha koordinerat arbetat i uppdrag därflera verksamhetsdelar behöver samordnas.

•Certifierad Product Owner (CSPO Scrum Alliance).

•Erfarenhet av att ha arbetat med uppdrag inom pensions- och försäkringsområdet.Återkom till oss senast 11/8 med nedan

•CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

•Timpris

•Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen,