Plattforms-utvecklare (Kubernetes-baserad plattform)

22 Aug, 2022 to 22 Feb, 2023
Oslo, Norge

Kunden har etablerat ett operativt plattformsteam för de digitala gemensamma lösningarna på avdelningen för gemensamma lösningar.

För att öka bemanningen i teamet finns det ett behov av en plattformsutvecklare.

Avtalet gäller i 6 månader från start med möjlighet till förlängning med 6 + 6 månader.


Kund söker en plattformsutvecklare med erfarenhet av etablering och vidareutveckling av en Kubernetes-baserad plattform.

Konsulten ska ha erfarenhet inom flera av följande områden:

• Config-as-code: konfigurationsverktyg och automatisering av olika typer av driftsmiljöer (Kustomize, Helm osb)

• Loggning och spårning (ELK, Loki stack, Grafana, Promtail, Jaeger, etc.)

• Erfarenhet av applikationsövervaknings-/övervaknings-/övervakningsverktyg/APM (Prometheus, Grafana, Dynatrace, etc.)

• Service Mesh (Istio, Kiali, etc.)

• CI/CD: Verktyg för att skapa pipeline och distribuera (Github-åtgärder, ArgoCD osv.).

• Plattforms-/konfigurationstestning/testautomatisering

• Arkitektur för mikrotjänster

• Använda Red Hat Openshift


Arbetsplats efter ytterligare överenskommelse. Konsulten måste räkna med att närvara vid sammankomster exempelvis i Oslo, och att det kan bli aktuellt med 1 dag i veckan i kundens lokaler i bland annat Oslo.


Arbetsort

Hybrid (4 dagar i veckan remote)


Omfattning

100%


Startdatum

22.08.2022


Slutdatum

22.02.2023


Språk

Nordiska