Utvecklare inom Java och automatiska test

1 Sep, 2022 to 1 Sep, 2023
Umeå, Sverige

Vår kund, Umeå universitet söker utvecklare inom Java och automatiska test


Inom utvecklingsområdet vid ITS pågår underhåll och nyutveckling av två nationella studieadministrativa system; studiedokumentationssystemet Ladok och antagningssystemet NyA. Kraven och förväntningarna på systemen är stora varför nya funktioner och delsystem utvecklas löpande. Båda systemen används vid stort sett alla svenska lärosäten och därmed av ett stort antal studenter och handläggare.


ITS söker javautvecklare med intresse för automatisk test för arbete i uppdragen ovan. Automatiska tester är en viktig komponent i det arbete som genomförs i uppdragen för att kunna leverera kontinuerligt med hög kvalitet. Utvecklingen genomförs i team där arbetet innebär en kombination av programmering i Java samt arbete med automtiska tester. Rollen innebär vidare stort eget ansvar, teamorienterat agilt arbetssätt, samt goda möjligheter att utvecklas och lära sig vidareutveckla ett stort och modernt systemstöd till nytta för Sveriges lärosäten.


Ska-krav:

Eftersom systemen utvecklas på Java-plattformen, ska Personen ha erfarenhet av utveckling av större system byggda i Java.

Utvecklaren ska ligga på lägst nivå 3 (enligt ramavtalets kompetensnivåbeskrivning) i generell erfarenhet av systemutveckling.


Bör-krav:

Det är meriterande ifall Personen har erfarenhet av:

SQL och/eller Hibernate

Testdriven utveckling (TDD) och beteendedriven utveckling (BDD).

Domändriven design (DDD)

Integrationslösningar samt av REST.

Cucumber, Cypress, Fitness

Prestandatester i NeoLoad

samt även: DB2, JUnit, Angular


Placeringsort:

Umeå, Umeå universitet, IT-stöd och systemutveckling. Stationering på andra orter kan diskuteras (distansarbete).