Javautvecklare

1 Sep, 2022 to 1 Sep, 2023
Umeå, Sverige

Vår kund, Umeå Universitet söker utvecklare inom Java


Inom utvecklingsområdet vid ITS pågår underhåll och nyutveckling av två nationella studieadministrativa system; Ladok och NyA. Kraven och förväntningarna på systemen är stora varför nya funktioner och delsystem utvecklas löpande. Båda systemen används vid stort sett alla svenska lärosäten och därmed av ett stort antal studenter och handläggare.


För att intensifiera arbetet söker ITS förstärkning med ett flertal systemutvecklare. Rollen innebär stort eget ansvar, teamorienterat agilt arbetssätt, och goda möjligheter att utvecklas och lära sig vidareutveckla ett stort och modernt systemstöd till nytta för Sveriges 37 lärosäten.


Ska-krav

• Utvecklaren ska ligga på lägst nivå 3 (enligt ramavtalets kompetensnivåbeskrivning) i generell erfarenhet av systemutveckling.

• Eftersom systemen utvecklas på Java-plattformen, ska Personen ha erfarenhet av systemutveckling av större system i Java.


Bör-krav

• Det är vidare meriterande ifall Personen har erfarenhet av:

o SQL och/eller Hibernate

o Domändriven design (DDD)

o Testdriven utveckling (TDD) och beteendedriven utveckling (BDD).

o Integrationslösningar samt av REST

o Arbete som scrummaster

o samt även: Spring, Cucumber, DB2, JUnit, Angular

o Regelbunden närvaro i Umeå


Placeringsort: Umeå, Umeå universitet, IT-stöd och systemutveckling.

Stationering på andra orter kan diskuteras (distansarbete).