Utvecklare .Net

5 Sep, 2022 to 5 Sep, 2023

Umeå Universitet söker utvecklare inom .Net

Ska-krav

• Microsofts .NET-plattform

• C#.

• Programmeringskunskaper med avseende på HTML, CSS och Javascript

• God förmåga att självständigt testa och granska system utifrån gällande riktlinjer.

• Väl förtrogen med principerna i det agila manifestet.

• Vana att arbeta med Azure DevOps

• GIT

• Engelska


Bör-krav

• Erfarenhet av lösningar med multifaktorautentisering

• Erfarenhet av programmering webbapplikationer i Microsoft MVC.

• Erfarenhet av hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR.

• Erfarenhet av integration med andra tjänster

• Erfarenhet av arbete med EpiServer

• Erfarenhet av utveckling i Vue.js

• Erfarenhet av utveckling i Azure


Delvis distans/Umeå. Konsulten förväntas följa samma regler som gäller på Umeå universitet. Reglerna säger minst 60% närvaro på kontoret under förutsättning att det fungerar för verksamheten och att konsulten har adekvat utrustning och uppkoppling för distansarbete.